Urząd Miejski w Przecławiu

Wizyta Wicemarszałek Ewy Draus w UM Przecław. Umowa na kanalizację w Tuszymie podpisana!
 • Start|
 • Wizyta Wicemarszałek Ewy Draus w UM Przecław. Umowa na kanalizację w Tuszymie podpisana!

Wizyta Wicemarszałek Ewy Draus w UM Przecław. Umowa na kanalizację w Tuszymie podpisana!

  W dniu  dzisiejszym mieliśmy przyjemność gościć w Urzędzie Miejskim Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewę Draus. Pani Marszałek wraz z Burmistrz Przecławia Renatą Siembab podpisała przy kontrasygnacie Skarbnik Renaty Koszyk umowę na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław – etap III”. To już trzeci etap rozbudowy kanalizacji, na który udało się pozyskać wsparcie dla miejscowości Tuszyma.  Planowany całkowity koszt operacji to  6 631 830,52 zł, w tym 5 000 000,00 zł dofinansowania na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warto podkreślić, że łączny dotychczasowy koszt budowy kanalizacji sanitarnej w Tuszymie (etap I, II i II) to 16 756 011,88 zł, w tym 14 418 438,99 zł dofinansowania!

  Celem planowanej operacji jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Przecław poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2024 r.  Przewiduje się wykonanie około 141 przyłączy kanalizacyjnych i budowę 10,084 km sieci.


  Galeria zdjęć:

  • Wizyta Wicemarszałek Ewy Draus w UM Przecław. Umowa na kanalizację w Tuszymie podpisana!
  • Wizyta Wicemarszałek Ewy Draus w UM Przecław. Umowa na kanalizację w Tuszymie podpisana!
  • Wizyta Wicemarszałek Ewy Draus w UM Przecław. Umowa na kanalizację w Tuszymie podpisana!
  • Wizyta Wicemarszałek Ewy Draus w UM Przecław. Umowa na kanalizację w Tuszymie podpisana!
  • Wizyta Wicemarszałek Ewy Draus w UM Przecław. Umowa na kanalizację w Tuszymie podpisana!
  • Wizyta Wicemarszałek Ewy Draus w UM Przecław. Umowa na kanalizację w Tuszymie podpisana!
  • Wizyta Wicemarszałek Ewy Draus w UM Przecław. Umowa na kanalizację w Tuszymie podpisana!
  • Wizyta Wicemarszałek Ewy Draus w UM Przecław. Umowa na kanalizację w Tuszymie podpisana!  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze