^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia

Data powstania: 2020-06-30 16:24
Data modyfikacji: 2020-06-30 16:24

W dniu 30 czerwca 2020 r. odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Przecławiu, zwołana w trybie zwyczajnym. Sesja ta miała uroczysty charakter, z uwagi na udzielenie absolutorium Burmistrzowi Przecławia z wykonania budżetu za 2019 rok oraz możliwość uczczenia jubileuszu 30-lecia istnienia samorządu terytorialnego, która nie mogła odbyć się wcześniej z uwagi na ograniczenia wywołane pandemią koronawirusa. Zaproszono m.in. Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa, pierwszą Przewodniczącą Rady Gminy w Przecławiu, którą 30 lat temu została Pani Maria Słodkowska, I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Przecławiu -Pana Antoniego Niedzielskiego, a także II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Przecławiu, który jest radnym również obecnej kadencji -Pana Eugeniusza Plebana.

Pani Maria Słodkowska przywołała początki przecławskiego samorządu oraz tworzenie nowej rzeczywistości, która dała mieszkańcom realny wpływ na budowanie swojej społeczności. Złożyła życzenia obecnym radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego w Przecławiu, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych i wszystkim osobom związanym z samorządem terytorialnym w trudach służby pełnionej dla mieszkańców Gminy Przecław.

Podczas uroczystej części sesji powitano nowego sołtysa sołectwa Kiełków -Panią Beatę Cieślę, której wręczono zaświadczenie o wyborze na pełnioną funkcję.

Zaprezentowano i  dyskutowano nad „Raportem o stanie gminy Przecław za 2019 r.”. Rada Miejska przyjęła raport i udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Przecławia za 2019 r., 11 głosami „za” i przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu. Żaden z obecnych radnych nie zagłosował „przeciw”.

Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przecław, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r. wraz z opiniami i wnioskami Komisji Rewizyjnej oraz uchwałami składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Po ich rozpatrzeniu Rada Miejska w Przecławiu zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019 r. oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi Przecławia -Renacie Siembab. Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Przecławia głosowało 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania, a 2 radnych było nieobecnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przeclaw na 31.12.2019 r.

Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019 r.

Zarzadzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Przeclaw za rok 2019

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 295 

Galeria zdjęć:


 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Przecławia
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza PrzecławiaPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu