^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wszczęcie przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego

Wszczęcie przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego

Data powstania: 2020-03-18 21:57
Data modyfikacji: 2020-03-18 21:58

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) uprzejmie proszę o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, na okres 14 dni, obwieszczenia znak: I-IV.746.2.12.2020, 

o wszczęciu przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w sprawie zmiany decyzji własnej nr 2/15/20 z dnia 9 września 2020 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa przepustu w km 295,774 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 296,341 linii kolejowej 25,

budowa mostu w km 299,577 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 300,442 linii kolejowej 25,

budowa mostu w km 302,638 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 307,220 linii kolejowej 25,

budowa mostu w km 307,934 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 309,392 linii kolejowej 25,

budowa mostu w km 319,479 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 320,494 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 322,081 linii kolejowej 25,

na działkach nr ewid: 2986/1 obręb 0005 Smoczka; 688/1, 688/8 obręb 0007 Rzochów; 453 obręb 0068 Rzemień; 308/3, 2705 obręb 0069 Tuszyma; 372/2 obręb 0010 Pustków; 166, 465/6 obręb 0011 Pustynia; 810/81 obręb 0002 Dębica w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, etap I”, na terenie kolejowym zamkniętym”.

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Krzysztof Sopel

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

 

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 212


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Budżet Obywatelski

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu