Urząd Miejski w Przecławiu

Wykaz lokali

Wykaz lokali

  Przecław,  dnia  28.03.2023 r.

  Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 34/ oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344/ Burmistrz Przecławia podaje do publicznej wiadomości :

   

  WYKAZ lokali stanowiących własność Gminy Przecław - przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

  Lp.

  Miejscowość

  Adres

  Pow. użytkowa

  /mkw./

  Opis lokalu

  Czas trwania najmu

  Termin zagospodarowania 

  Miesięczna stawka czynszu

  /brutto/

  1

  Przecław

  /Dz. nr 950/

   

  Rynek 8

  31,12

  Lokal usytuowany na drugim piętrze nowo wyremontowanego budynku zlokalizowanego w centrum Przecławia, w pobliżu przystanku autobusowego, zabudowań mieszkalnych oraz sklepów z artykułami spożywczo-przemysłowymi. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. wyposażony w windę oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Przed budynkiem znajdują się  miejsca parkingowe.  Lokal wyposażony jest w umywalkę  oraz urządzenia klimatyzacyjne. Wejście do lokalu z korytarza, który podobnie jak niezależne toalety, pomieszczenie magazynowe
  i klatka schodowa z windą, stanowi część wspólną dla pozostałych lokali zlokalizowanych na piętrze.

  Czas określony :

  (do trzech lat)

  Termin zagospodarowania –

  od maja 2023 r.

  Przeznaczenie : pod działalność medyczną/leczniczą lub edukacyjną

   

   

   

  550 zł

   

  Zasady aktualizacji oraz termin wnoszenia opłat z tytuły najmu, opłata za dostawę energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie - zostaną określone w umowie najmu. Ponadto, najemca zobowiązany będzie do uiszczania stosownego podatku od nieruchomości oraz opłat za odpady (szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskać można w Wydziale Finansowo-Podatkowym tutejszego urzędu). Szczegółowe informacje na temat najmu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przecławiu pokój nr 13C lub pod nr telefonu 17 2276726, 17 2276720 w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej www.przeclaw.org . Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U.2023, poz. 344/ - niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przecławiu  i  stronie internetowej urzędu na okres 21 dni. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu  została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze