^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wystąpienie Burmistrza Przecławia w trakcie XXV sesji Rady Miejskiej w Przecławiu 17 lutego 2017r.

Wystąpienie Burmistrza Przecławia w trakcie XXV sesji Rady Miejskiej w Przecławiu 17 lutego 2017r.

Data powstania: 2017-03-21 11:08
Data modyfikacji: 2017-03-21 11:11

Wystąpienie Burmistrza Przecławia w trakcie XXV sesji Rady Miejskiej w Przecławiu 17 lutego 2017r.

Szanowni Państwo!

„Każdy często powtarzany banał, często powtarzany slogan, doprowadza do tego, że staje się on ideą a czasami ideologią. Na szczęście ta idea czy ideologia, która również jest powtarzana, która już stała się dogmatem – jak jest niewłaściwa i szkodliwa społecznie staje się banałem”

W latach 1990 - 1992r., kiedy to w wyniku protestów mieszkańców i budzącej się świadomości samorządowej zaczęto budowę nowej Szkoły Podstawowej w Tuszymie. To społeczeństwo kształtowało ówczesny system oświaty. 4 lipca 1994 r. zapadła decyzja, że przy SP w Tuszymie powstanie sala gimnastyczna, która w marcu 1995r. została oddana do użytkowania. To były pierwsze samorządowe decyzje, aby oświata w gminie była jak najlepsza z możliwych. Od 1 stycznia 1999 r. powstają nowe struktury samorządowe, powstają Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie, Powiaty, Starostwa i wreszcie nowe sieci szkół gimnazjalnych. Reforma wówczas polegała na likwidacji w szkołach podstawowych nauczania w klasach I – VIII a wprowadzeniu nauczanie w szkołach podstawowych w klasach I – VI i gimnazjalnych w klasach I-III. Gmina Przecław miała szczęście, że od 1995 r. trwała budowa nowej szkoły podstawowej w Przecławiu. Budowa trwała 4 lata. Ówczesny Rząd wprowadzający reformę oświaty chciał, aby szkoła gimnazjalna była oddzielną placówką, co wiązało się z dowozem uczniów do nowopowstałej szkoły. W związku z wprowadzaną reformą oświaty Gmina Przecław była przygotowana wzorcowo. W takiej sytuacji jak Gmina Przecław w skali całego kraju było niespełna 40% gmin. 60% gmin tworzyło gimnazja w istniejących szkołach podstawowych. W chwili obecnej należy zadać sobie pytanie czy gmina Przecław organizując sieć szkół zgodnie z wprowadzoną reformą i wybierając do nowej placówki najlepszych nauczycieli popełniła błąd? Czy przez te prawie 18 lat kształcenia gimnazjalnego Ci nauczyciele uczą i uczyli źle skoro wraca się do tego co już było? Czy to było złe rozwiązanie, aby młodzież w nowej placówce spotykała się trzema rocznikami? W chwili obecnej zadajemy sobie pytanie czy teraz robimy dobrze? Wykonujemy ustawy, które dla nas są „rozkazem”. W 1999 r. do I klasy gimnazjum przyszło 160 uczniów. Stworzonych zostało 6 oddziałów pierwszych klas. Zatrudniono 19 nauczycieli do obsługi gimnazjum – w większości byli to nauczyciele ze szkół podstawowych. W roku 2003 decyzją Rady Gminy zostało utworzone Liceum Ogólnokształcące. Można zadać sobie pytanie, po co skoro kształcenie na szczeblu średnim jest obowiązkiem starosty? Musieliśmy mieć zgodę ówczesnego starosty na utworzenie Liceum Ogólnokształcącego. Tworząc liceum chcieliśmy stworzyć odpowiednie warunki dla kształcenia młodzieży nie tylko ze względu na dojazd, ale również na odpowiednie relacje pomiędzy dyrektorem, nauczycielem i uczniem. To ówczesna Dyrekcja Pani Barbara Dybska, Pani Joanna Remiszewska oraz Pani Ewa Arciszewska widziały konieczność utworzenia LO. Pierwszy nabór do LO liczył 29 uczniów. Gdyby w chwili obecnej nabory do liceum kształtowały się na podobnym poziomie dziś nie zastanawialibyśmy się nad zasadnością funkcjonowania liceum. W chwili obecnej w klasie maturalnej jest 10 uczniów. W 2003 roku nabór do gimnazjum oraz liceum liczył w sumie 569 uczniów. Wówczas w placówce pracowało już ponad 40 nauczycieli. W 2005 roku funkcjonuje już trzy klasy LO z łączna sumą 66 uczniów, a w gimnazjum mamy 546 uczniów. Sumując w 2005 roku w ZS w Przecławiu mamy 612 uczniów – jest to rekordowy rok. Tych uczniów uczyło wówczas 47 nauczycieli. W tym czasie na przestrzeni kilku lat na terenie Gminy Przecław przy każdej SP powstają sale gimnastyczne, boiska sportowe, obiekty są termomodernizowane i doposażane. Wyjątkiem jest SP w Wylowie – likwidacja tejże szkoły podyktowana była brakiem naboru uczniów do trzech klas. Zarówno SP w Wylowie jak i Filia w Białym Borze uległy samowygaszeniu. Obecnie dzieci z zlikwidowanych szkół uczęszczają do SP w Tuszymie i Przecławiu. Mają tutaj lepsze warunki: stołówki, świetlice.  W roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjum jest tylko trzy oddziały klas pierwszych. W placówce uczy się już tylko 301 uczniów. W trzech klasach LO jest już tylko 45 uczniów. Na dzień dzisiejszy do ZS uczęszcza 346 uczniów, których uczy 41 nauczycieli. Żaden nauczyciel nie został zwolniony. Różnica w zatrudnieniu pomiędzy rokiem 2005 a obecnym wynika z tego, że 6 nauczycieli przeszło na emeryturę. Obecnie przechodzimy system tworzenia „nowej oświaty” – wygaszamy gimnazja. W przyszłym roku w gimnazjum będzie osiem oddziałów, a za dwa lata trzy oddziały o po 2019 roku zero oddziałów. Co się wówczas stanie z nauczycielami? Z obsługą? W dużych miastach nie ma problemu. Nauczyciele zmieniają jedynie placówkę. A w takich gminach jak nasza Ci nauczyciele stracą pracę, ponieważ SP mają już swoich nauczycieli. Tylko nieliczni mogą liczyć na zatrudnienie. Obecnie głosi się, że żaden nauczyciel w wyniku reformy nie straci pracy. Nie zwalnianie nauczycieli dotyczy 60% gmin, które tworzyły gimnazja w istniejących szkołach podstawowych, a nie tych 40% gmin, które tworzyły gimnazja od podstaw – w nowych obiektach. Więc teraz nasuwa się pytanie, po co przeprowadzać wzorcowo reformę? Obiekt gdzie mieści się ZS jest obiektem nowoczesnym, przestronnym. Ma doskonałe rozwiązania komunikacyjne, socjalne, sale gimnastyczną. Klubu „Razem dla Gminy Przecław” wystosował petycję dotyczącą nielikwidowania LO. W chwili obecnej przychylam się do petycji. To uczniowie będą decydowali o przyszłości liceum. Czy będą chcieli uczyć się w tej szkole. W podobnej sytuacji znalazło się LO dla Dorosłych – obecnie nie ma już chętnych.

Dziękuję Państwu za uwagę.

 
Autor: 1 Redaktor
 
Ilość wyświetleń: 517 

Galeria zdjęć:


  • Wystąpienie Burmistrza Przecławia w trakcie XXV sesji Rady Miejskiej w Przecławiu 17 lutego 2017r.
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu