^
Jesteś tutaj: Strona główna / XXXII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2021-02-24 15:07
Data modyfikacji: 2021-02-24 15:07

Dzisiejsza XXXII sesja Rady Miejskiej w Przecławiu była sesją nadzwyczajną. Podjęta została uchwała dotycząca pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w m. Tuszyma” w kwocie 135.000,00 zł. Zwiększono plan dochodów budżetu na podstawie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Dokonano zwiększenia planu wydatków oraz przeniesień w planie wydatków budżetu, w związku z inwestycjami, na które otrzymano dofinansowanie oraz w związku z wprowadzeniem nadwyżki z lat ubiegłych i przychodów Gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

- dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej program „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” na zadanie „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu” , łaczny koszt zadania to 1 213 215,00 zł,

- dofinansowanie ze środków budżetu państwa do zadnia „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich" w kwocie 1 075 260,00 zł,

Przekazana została dotacja celowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w m. Tuszyma” w wysokości 135 000,00 zł. 

Zwiększone zostały wydatki na kolejną rozpoczynająca się inwestycje, którą jest „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Kiełkowie” w kwocie 71 883,75 Planuje się także zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania do utrzymania terenu wokół szkoły dla Szkoły Podstawowej w Rzemieniu w kwocie 12 000,00 zł., natomiast w ramach Funduszu Sołeckiego przewidziana jest tez budowa ogrodzenia szkoły na kwotę 16 000,00 zł.

Podjęta została również dzisiaj uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2021-2030 oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części działek położonych w Łączkach Brzeskich, Przecławiu oraz Tuszymie pod poszerzenie dróg gminnych, a następnie ich przebudowę lub remont.

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 201 

Galeria zdjęć:


  • XXXII Sesja Rady Miejskiej w PrzecławiuPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu