^
Jesteś tutaj: Strona główna / Za nami sesja absolutoryjna

Za nami sesja absolutoryjna

Data powstania: 2021-06-24 13:28
Data modyfikacji: 2021-06-24 13:29

Dzisiaj 24 czerwca 2021 r. w siedzibie Domu Kultury w Przecławiu o godz. 10.00 rozpoczęła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu, będąca sesją absolutoryjną. Sesja absolutoryjna jest oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Pozwala na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności, rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.

Jednym z głównych punktów porządku obrad było przedstawienie przez Burmistrz Renatę Siembab oraz przeprowadzenie dyskusji nad Raportem o stanie gminy Przecław za 2020 r. Raport poprzedzony został krótkim filmem prezentującym najważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Przecław w zeszłym roku. Przedstawiono również prezentację podsumowującą rok 2020 pod względem najważniejszych inwestycji.

Rada Miejska przyjęła raport i udzieliła jednogłośnie Burmistrz Przecławia  Renacie Siembab wotum zaufania za 2020 r. 14 głosami „za”, przy nieobecności 1 radnego.

Następnie Skarbnik Krystyna Kotula przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przecław, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdania z działalności instytucji kultury z terenu naszej gminy przedstawili: dyrektor Domu Kultury w Przecławiu Krzysztof Urbański oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu Ewelina Marciniak. Sprawozdanie z działalności Spółki samorządowej „Dwa Brzegi” zaprezentowała prezes Magdalena Bartkowicz.

W dalszej kolejności zapoznano się z opiniami i wnioskami Komisji Rewizyjnej oraz uchwałami składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Po ich rozpatrzeniu Rada Miejska w Przecławiu zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2020 r.

Poprzedni rok był dla nas wszystkich szczególnie trudny, przede wszystkim za sprawą panującej pandemii. Mimo tego Radni Rady Miejskiej w Przecławiu pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Burmistrz Renaty Siembab i udzielili jej absolutorium, 12 głosami „za” przy nieobecności 3 radnych.  

Radni Rady Miejskiej w Przecławiu podjęli również m. in. uchwały dotyczące dofinansowania kosztów inwestycji służacych ochronie powietrza, polegajacych na likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe lub kotły na pellet drzewny na terenie gminy Przecław oraz w sprawie przystapienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030.

 

 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Przecław za 2020 rok

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 606 

Galeria zdjęć:


 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjnaPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu