^
Jesteś tutaj: Strona główna / Za nami sesja absolutoryjna

Za nami sesja absolutoryjna

Data powstania: 2021-06-24 13:28
Data modyfikacji: 2021-06-24 13:29

Dzisiaj 24 czerwca 2021 r. w siedzibie Domu Kultury w Przecławiu o godz. 10.00 rozpoczęła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu, będąca sesją absolutoryjną. Sesja absolutoryjna jest oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Pozwala na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności, rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.

Jednym z głównych punktów porządku obrad było przedstawienie przez Burmistrz Renatę Siembab oraz przeprowadzenie dyskusji nad Raportem o stanie gminy Przecław za 2020 r. Raport poprzedzony został krótkim filmem prezentującym najważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Przecław w zeszłym roku. Przedstawiono również prezentację podsumowującą rok 2020 pod względem najważniejszych inwestycji.

Rada Miejska przyjęła raport i udzieliła jednogłośnie Burmistrz Przecławia  Renacie Siembab wotum zaufania za 2020 r. 14 głosami „za”, przy nieobecności 1 radnego.

Następnie Skarbnik Krystyna Kotula przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przecław, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdania z działalności instytucji kultury z terenu naszej gminy przedstawili: dyrektor Domu Kultury w Przecławiu Krzysztof Urbański oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu Ewelina Marciniak. Sprawozdanie z działalności Spółki samorządowej „Dwa Brzegi” zaprezentowała prezes Magdalena Bartkowicz.

W dalszej kolejności zapoznano się z opiniami i wnioskami Komisji Rewizyjnej oraz uchwałami składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Po ich rozpatrzeniu Rada Miejska w Przecławiu zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2020 r.

Poprzedni rok był dla nas wszystkich szczególnie trudny, przede wszystkim za sprawą panującej pandemii. Mimo tego Radni Rady Miejskiej w Przecławiu pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Burmistrz Renaty Siembab i udzielili jej absolutorium, 12 głosami „za” przy nieobecności 3 radnych.  

Radni Rady Miejskiej w Przecławiu podjęli również m. in. uchwały dotyczące dofinansowania kosztów inwestycji służacych ochronie powietrza, polegajacych na likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe lub kotły na pellet drzewny na terenie gminy Przecław oraz w sprawie przystapienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030.

 

 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Przecław za 2020 rok

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 442 

Galeria zdjęć:


 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjna
 • Za nami sesja absolutoryjnaPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu