Urząd Miejski w Przecławiu

Zakończenie realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”
 • Start|
 • Zakończenie realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”

Zakończenie realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”

  Gmina Przecław zakończyła realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”. Zadanie współfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

  1. 23 października 2018r. został podpisany protokół odbioru końcowego montażu kotłów na biomasę na terenie Gminy Przecław. W ramach zadania zamontowanych zostało 69 szt. kotłów o łącznej mocy zainstalowanej 1 330 kW
  2. 29 marca 2019r. został podpisany protokół odbioru końcowego montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przecław. W ramach zadania zamontowanych zostało 269 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 1 154,20 kW.
  3. 15 kwietnia 2019r. został podpisany protokół odbioru końcowego montażu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Przecław. W ramach zadania zamontowanych zostało 167 szt. instalacji solarnych o łącznej mocy zainstalowanej 692,272 kW.
  4. 15 kwietnia 2019r. został podpisany protokół odbioru końcowego montażu pomp ciepła na terenie Gminy Przecław. W ramach zadania zamontowanych zostało 130 szt. instalacji pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 385,48 kW.

  Całkowita wartość projektu wynosi: 14 158 116,37 zł.

  Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 12 788 507,47 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 9 998 055,13 zł.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze