^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III

Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III

Data powstania: 2022-11-30 09:24
Data modyfikacji: 2022-11-30 09:24

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu: stworzenie mieszkańcom gminy Przecław warunków do rekreacji i wypoczynku poprzez budowę rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury w Przecławiu

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.


Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo jezdnego i elementów małej architektury). 31.10.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego dotyczący wykonania ciągu pieszo-jezdnego. 29.11.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego obejmujący dostawę i montaż elementów małej architektury. 

Całkowita wartość zadania wyniosła: 295 200,00 zł. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 292 160, 14 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła: 132 986,00 zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel: Stworzenie mieszkańcom gminy Przecław warunków do realizacji i wypoczynku poprzez budowę rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury w Przecławiu poprzez osiągnięcie wskaźnika:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej-1 szt.

Operacja realizowana była w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 24 

Galeria zdjęć:


  • Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III
  • Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III
  • Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III
  • Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III
  • Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap IIIPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu