Urząd Miejski w Przecławiu

Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III
 • Start|
 • Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III

Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

   Operacja mająca na celu: stworzenie mieszkańcom gminy Przecław warunków do rekreacji i wypoczynku poprzez budowę rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury w Przecławiu

   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Przewidywane wyniki operacji: nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.


  Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo jezdnego i elementów małej architektury). 31.10.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego dotyczący wykonania ciągu pieszo-jezdnego. 29.11.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego obejmujący dostawę i montaż elementów małej architektury. 

  Całkowita wartość zadania wyniosła: 295 200,00 zł. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 292 160, 14 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła: 132 986,00 zł.

  W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel: Stworzenie mieszkańcom gminy Przecław warunków do realizacji i wypoczynku poprzez budowę rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury w Przecławiu poprzez osiągnięcie wskaźnika:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej-1 szt.

  Operacja realizowana była w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


  Galeria zdjęć:

  • Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III
  • Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III
  • Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III
  • Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III
  • Zakończyła się realizacja operacji: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu-etap III  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze