Urząd Miejski w Przecławiu

Zakończyła się realizacja operacji: Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową.
 • Start|
 • Zakończyła się realizacja operacji: Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową.

Zakończyła się realizacja operacji: Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową.

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Operacja mająca na celu: poprawę jakości życia mieszkańców gminy Przecław w zakresie rekreacji i wypoczynku poprzez wyposażenie Sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową

   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Przewidywane wyniki operacji: nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.


   

  Zakończyła się realizacja operacji: Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową. 14.10.2022r. podpisano protokół odbioru zakupu, dostawy i montażu ścianki wspinaczkowej.

  Wartość zadania: 93 480,00 zł. Dofinansowanie: 32 133,00 zł.

  W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Przecław w zakresie rekreacji i wypoczynku poprzez wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową poprzez osiągnięcie wskaźnika:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej-1 szt.

  Operacja realizowana była w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


  Galeria zdjęć:

  • Zakończyła się realizacja operacji: Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową.
  • Zakończyła się realizacja operacji: Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową.  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze