Urząd Miejski w Przecławiu

Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Przecławiu poprzez przebudowę wiatrołapu i schodów zewnętrznych, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż udogodnień dla niedosłyszących i niedowidzących
 • Start|
 • Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Przecławiu poprzez przebudowę wiatrołapu i schodów zewnętrznych, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż udogodnień dla niedosłyszących i niedowidzących

Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Przecławiu poprzez przebudowę wiatrołapu i schodów zewnętrznych, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż udogodnień dla niedosłyszących i niedowidzących

  Dostępny samorząd – granty


   

  Gmina Przecław realizuje przedsięwzięcie grantowe „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Przecławiu poprzez przebudowę wiatrołapu i schodów zewnętrznych, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż udogodnień dla niedosłyszących i niedowidzących” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Przecławiu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez spełnienie przez Urząd Miejski w Przecławiu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

  Wartość grantu: 212 230,33 zł. 

  15.11.2022r. Gmina Przecław podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  W chwili obecnej trwa przygotowanie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania w zakresie przebudowy wiatrołapu i schodów zewnętrznych oraz budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze