^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym "Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym "Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”

Data powstania: 2020-10-05 10:42
Data modyfikacji: 2020-10-05 10:51

Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Podkarpackiego działając wspólnie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym "Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”. Szkolenie odbędzie się 10 października 2020 r. o godzinie 13:00, w formie zdalnej.

Program WRUL zakłada wsparcie już istniejących uniwersytetów ludowych lub reaktywację placówek, które z różnych przyczyn zaprzestały czynnej działalności edukacyjnej, a także tworzenie nowych uniwersytetów ludowych i wspieranie ich rozwoju, odziaływanie na społeczności lokalne ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów o podobnej misji, celach i zadaniach, a także budowanie sieci i partnerstw poprzez popularyzację modelu edukacji grundtvigiańskiej.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 jest programem realizowanym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej www.niw.gov.pl w zakładce uniwersytety ludowe lub poprzez kontakt z Narodowym Instytutem Wolności. Link do regulaminu konkursu: https://niw.gov.pl/konsultacje-publiczne-regulaminu-konkursu-pwrul-edycja-2020/

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie:

  1. Przeznaczenia dotacji i czasu trwania zadania.
  2. Podmiotów uprawnionych do udziału w Konkursie.
  3. Terminu i sposobu naboru wniosków.
  4. Zasad finansowania i realizacji zadań.
  5. Zasad ubiegania się o dotację oraz zasad wypełnienia wniosku w generatorze.
  6. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków.
  7. Podpisania umowy i przekazania dotacji.
  8. Ogólnych zasad sprawozdawczości i rozliczania dotacji.
  9. Rozliczenia przez rezultaty.

Osoby zainteresowane proszone są zgłaszanie swego udziału na adres mailowy: rdpp@podkarpackie.pl. Osobą do kontaktu jest pani Mirosława Frączek, Kancelaria Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego tel. 17 747 63 14.

 

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 203 

Galeria zdjęć:


  • ZaproszeniePytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu