^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na LI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na LI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2022-12-28 14:05
Data modyfikacji: 2022-12-28 15:08

Serdecznie zapraszamy na LI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022, godz. 12:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 listopada 2022r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych i informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
 6. Przedstawienie projektu budżetu gminy Przecław na 2023r.
 7. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Przecław na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami i informacjami.
 8. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2023-2032.
 9. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przecław w roku 2023.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej w Przecławiu dotyczących budżetu gminy Przecław na 2023r.: Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych, Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Przecław na 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2023-2032.
 13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przecław zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Przecławiu poprzez przebudowę wiatrołapu i schodów wewnętrznych, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż udogodnień dla niedosłyszących i niedowidzących".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Przecław jest organem prowadzącym.
 16. Podjęcie uchwały w zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku "Psotna Andzia" w Przecławiu, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 178Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu