Urząd Miejski w Przecławiu

Zapraszamy na LVI Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu
 • Start|
 • Zapraszamy na LVI Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na LVI Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

  Szanowni Mieszkańcy

  Zapraszamy na Rady Miejskiej w Przecławiu w dniu 25 września 2023, godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 roku. (chodnik Rzemień)

  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 roku. (chodnik Tuszyma).

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Przecław na 2023r.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Białym Borze, gm. Przecław.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dąbrówce Wisłockiej, gmina Radomyśl Wielki, stanowiącej własność Gminy Przecław z dotychczasowym dzierżawcą.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław, stanowiącej własność Gminy Przecław z dotychczasowym dzierżawcą.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części działek położonych w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przecław położonej w Łączkach Brzeskich, gm. Przecław.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Rudzie, gmina Radomyśl Wielki, stanowiącej własność Gminy Przecław z dotychczasowym dzierżawcą.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przecław położonej w Wylowie, gm. Przecław.

  12. 1Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przecław, położonej w Wylowie, gmina Przecław.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części działki położonej w Wylowie, gmina Przecław.

  14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie użytków ekologicznych

  15. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Goniec Przecławski

  Unia Europejska

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze