^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na nadzwyczajną XLIX sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na nadzwyczajną XLIX sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2022-10-21 14:28
Data modyfikacji: 2022-10-23 19:56

Serdecznie zapraszamy na nadzwyczajną XLIX sesję Rady Miejskiej w Przecławiu, która odbędzie się 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu ul. Kilińskiego 7.

Porządek obrad XLIX sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania publicznego w 2022r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przecław zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Przecławiu poprzez przebudowę wiatrołapu i schodów wewnętrznych, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż udogodnień dla niedosłyszących i niedowidzących".
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przecław zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie, Gmina Przecław”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT oraz współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
  w Podolu, stanowiącej własność Gminy Przecław.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwolnień w opłatach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez DWA BRZEGI Samorządową Sp. z o.o. z siedzibą w Przecławiu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach
  i placówkach prowadzonych przez Gminę Przecław.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka "Psotna Andzia" w Przecławiu.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Przecław i przewodniczących zarządów osiedli miasta Przecław.

 

http://przeclaw.esesja.pl/

 

* Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 152Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu