^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2022-11-28 14:03
Data modyfikacji: 2022-11-28 14:03

Serdecznie zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej w Przecławiu, która odbędzie się 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu ul. Kilińskiego 7.

Porządek obrad L sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienie zaproszonego gościa Pana Andrzeja Hlawacika z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM z dnia 27.06.2022r, 31.08.2022r. i 25.10.2022r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przecław zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przecław na 2023 r.”
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przecław zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie, Gmina Przecław”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przecław na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Przecław w 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Przecław w 2023 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Przecław w 2023 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/30/2018 Rady Miejskiej
  w Przecławiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Przecławiu.
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przecław w roku szkolnym 2021/2022.
 20. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 21. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

 

http://przeclaw.esesja.pl/

 

* Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.

 
 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 298Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu