^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na XLI Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na XLI Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2021-11-23 07:43
Data modyfikacji: 2021-11-23 07:44

W dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przecławiu odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Przecławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 września 2021r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych i informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania
 4. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami (dostępna w załączniku).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości położonej w Wylowie, gmina Przecław.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Przecław w 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Przecław w 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 sierpnia 2021r.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przecław w roku szkolnym 2020/2021.
 14. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.

http://przeclaw.esesja.pl/

 

* Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 131


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu