^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na XLV sesje Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na XLV sesje Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2022-03-29 15:10
Data modyfikacji: 2022-03-29 15:10

W dniu 30 marca 2022 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przecławiu odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Przecławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 20 stycznia i 25 lutego 2022 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych i informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania
 4. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami ( dostępna w załączniku).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu na 2022 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych Rady Miejskiej w Przecławiu za 2021r. oraz przedstawienie planu pracy na 2022 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo Gospodarczej Rady Miejskiej w Przecławiu za 2021r. oraz przedstawienie planu pracy na 2022 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przecławiu za 2021r. oraz przedstawienie planu pracy na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Błoniu, gmina Przecław.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Dobryninie, gmina Przecław.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przecław w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przecław w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2018 w miejscowości Przecław w gminie Przecław.
 17. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

 

http://przeclaw.esesja.pl/

 

* Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 386


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu