^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na XXI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na XXI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2020-06-26 13:19
Data modyfikacji: 2020-06-26 13:19

W dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Przecławiu.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM z dnia 10 i 16 czerwca 2020r.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 6. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Przecław za 2019 rok.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Przecław za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przecławia wotum zaufania za 2019r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019 rok.
 11. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przecław na 31 grudnia 2019 r.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Przecław za 2019 rok.
 13. Przedstawienie Uchwały nr XIV/67/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Przecławia sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
 14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 25 maja 2020r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Przecław za 2019 rok.
 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 25 maja 2020r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019 rok.
 16. Przedstawienie Uchwały nr XIV/128/2020 z dnia 2 czerwca 2020r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przecławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019r.
 19. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 196Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Unia Europejska

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu