^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na XXI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na XXI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2020-06-26 13:19
Data modyfikacji: 2020-06-26 13:19

W dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Przecławiu.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM z dnia 10 i 16 czerwca 2020r.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 6. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Przecław za 2019 rok.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Przecław za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przecławia wotum zaufania za 2019r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019 rok.
 11. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przecław na 31 grudnia 2019 r.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Przecław za 2019 rok.
 13. Przedstawienie Uchwały nr XIV/67/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Przecławia sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
 14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 25 maja 2020r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Przecław za 2019 rok.
 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 25 maja 2020r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019 rok.
 16. Przedstawienie Uchwały nr XIV/128/2020 z dnia 2 czerwca 2020r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przecławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2019r.
 19. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 338Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu