^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na XXVI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na XXVI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2020-10-19 12:11
Data modyfikacji: 2020-10-19 12:27

W dniu 20 października 2020 r. o godz. 11:00  odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Przecławiu w trybie zdalnym.

 Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 22.09.2020 r. oraz 30.09.2020 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Tuszymie, gmina Przecław.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Dobryninie, gmina Przecław.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczacego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegajacego na wyznaczeniu aglomeracji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oplaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 11. Podjęcie uchwaly w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku "Psotna Andzia" w Przecławiu, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 12. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przecławiu za 2019 r.
 13. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Przecławia za 2019 r.
 14. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

 

Transmisja obrad dostępna pod linkiem:

http://przeclaw.esesja.pl/

 

 

* Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 291Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu