^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na XXX sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na XXX sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2021-01-13 09:35
Data modyfikacji: 2021-01-13 09:35

W dniu 14 stycznia  2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Przecławiu w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na:„Budowie chodników przy drogach powiatowych w Łączkach Brzeskich, Kiełkowie i Przecławiu na terenie gminy Przecław”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2021 roku.
 8. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/263/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Przecław na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami i informacjami.
 9. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/264/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2021-2030.
 10. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/265/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przecław w roku 2021.
 11. Przedstawienie opinii dotyczących budżetu gminy Przecław na 2021r. Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych,Komisji Budżetowo – Gospodarczej,Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie w uchwały w sprawie budżetu Gminy Przecław na 2021rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2021-2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o. na lata 2021-2024.
 15. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

Transmisja obrad dostępna pod linkiem:

http://przeclaw.esesja.pl/

 

 

* Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.

 

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 164Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu