^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2021-04-27 14:45
Data modyfikacji: 2021-04-27 14:45

W dniu 28 kwietnia  2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Przecławiu w trybie zdalnym.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 marca 2021r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami (dostępna poniżej w załączniku).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Podole na lata 2021-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Przecław na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie użytków ekologicznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 lutego 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 marca 2021r.
 10. Sprawozdanie opisowe za 2020 r. z merytorycznej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu.
 11. Sprawozdanie opisowe za 2020 r. z merytorycznej działalności Klubu Senior+.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Przecław za 2020 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 r.
 14. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

 

http://przeclaw.esesja.pl/

 

* Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.

 

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 193Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu