^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2021-05-24 07:35
Data modyfikacji: 2021-05-24 07:44

W dniu 24 maja 2021 r. o godz. 12:00 w Domu Kultury w Przecławiu odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Przecławiu.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 28 kwietnia 2021r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami (dostępna poniżej w załączniku).
 5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na: „Budowie chodników przy drogach powiatowych w Łączkach Brzeskich, Kiełkowie i Przecławiu na terenie gminy Przecław”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na: „Budowie chodników przy drogach powiatowych w Łączkach Brzeskich, Kiełkowie i Przecławiu na terenie gminy Przecław”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1/2021 w miejscowości Przecław w gminie Przecław.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości położonych w Błoniu, gmina Przecław.
 12. Informacja o stanie spółki na 31.12.2020r. - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 13. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

 

http://przeclaw.esesja.pl/

 

* Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 197


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu