^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zapraszamy na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2021-06-23 14:30
Data modyfikacji: 2021-06-23 14:30

W dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Przecławiu odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Przecławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM z dnia 24 maja 2021r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i
 4. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami (dostępna w załączniku).
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Przecław za 2020 rok.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Przecław za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przecławia wotum zaufania za 2020r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2020 rok.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przecław na 31 grudnia 2020 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Instytucji Kultury Gminy Przecław za 2020r. -Dom Kultury w Przecławiu.
 11. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Instytucji Kultury Gminy Przecław za 2020r. Biblioteka Gminna.
 12. Informacja o stanie spółki na 31.12.2020r. - "Dwa Brzegi" Samorządowa Sp. z o.o.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Przecław za 2020 rok.
 14. Przedstawienie Uchwały nr 14/24/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Przecławia sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 15. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 20 maja 2021r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Przecław za 2020 rok.
 16. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 20 maja 2021r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2020 rok.
 17. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2020r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przecławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2020r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przecław, na rok szkolny 2021/2022.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Dobryninie, gmina Przecław.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Białym Borze, gmina Przecław.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Tuszymie, gmina Przecław.
 24. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

   

  http://przeclaw.esesja.pl/

   

  * Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.

 

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 299


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu