^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie kompleksowej rehabilitacji

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie kompleksowej rehabilitacji

Data powstania: 2021-08-24 14:28
Data modyfikacji: 2021-08-24 14:29

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pn. ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”  dotyczącym usługi kompleksowej rehabilitacji, realizowanym przez Instytut ADN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do:

  • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
  • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
  • osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej;
  • osób funkcjonujących w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.

Celem projektu jest kompleksowa rehabilitacja, ułatwiająca osobom niepełnosprawnym podjęcie lub powrót do aktywności społecznej i zawodowej, które wskutek zdiagnozowanej choroby, doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. 

Uczestnikom projektu oferujemy bezpłatną rehabilitację realizowaną równolegle w trzech modułach:
1)
zawodowym: mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i uzyskania odpowiedniego zatrudnienia;

2) psychospołecznym: mającym na celu przygotowanie do pełnienia ról w życiu rodzinnymi i społecznym poprzez sesje i warsztaty prowadzone przez doświadczonych psychologów,
3) medycznym: mającym na celu wsparcie w powrocie do zdrowia, przywrócenie utraconych funkcji zdrowotnych lub ich odtworzenie w jak największym stopniu. W ramach tego modułu zapewniamy wsparcie lekarza rehabilitacji, a także pełny zakres rehabilitacji indywidualnej i grupowej.

Po zakończeniu korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej Uczestnik ma również zapewnione wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika/psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.

Gdzie będzie realizowana kompleksowa rehabilitacja?
- w Sanatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie (osoby zamieszkałe w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim)

- w Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym Wellness prowadzące ośrodek p.n. „Obok Lasu” w Grębiszewie k. Mińska Mazowieckiego  (osoby zamieszkałe w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim)

Jak wziąć udział w projekcie?

1.      Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie: https://tinyurl.com/56rrjs9k

2.      Po weryfikacji zgłoszenia uzyskają Państwo informację  zwrotną o wstępnej kwalifikacji do projektu. Kandydaci, którzy spełnią kryteria przyjęcia do projektu zostaną poproszeni o wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej;

3.      Po wypełnieniu formalności, ostatecznej kwalifikacji do udziału w Projekcie dokonują komisje kwalifikacyjne powołane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, lekarz i  psycholog ocenią stan Państwa zdrowia i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej wraz ze skierowaniem z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka.


Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są również na stronach internetowych : www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl oraz www.rehabiliracjawork.pl
W załączeniu niniejszej wiadomości przesyłamy: informacje o projekcie w formie graficznej oraz ulotkę informacyjną.

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału w projekcie!

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 100 

Galeria zdjęć:


  • Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie kompleksowej rehabilitacjiPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu