^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT zaprasza mieszkańców Gminy Przecław na spotkanie dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021-2027

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT zaprasza mieszkańców Gminy Przecław na spotkanie dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021-2027

Data powstania: 2022-06-23 12:04
Data modyfikacji: 2022-06-23 12:05

 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT

serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Przecław

 na otwarte spotkanie dotyczące 

kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT

na lata 2021-2027, 

które  odbędzie się dnia 11 lipca 2022r. o godz. 15.30  w  budynku
Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ulicy Kilińskiego 7
 

Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach

Poddziałania: Wsparcie Przygotowawcze,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny): członków, delegatów LGD PROWENT, mieszkańców gminy, sołtysów, radnych, lokalnych liderów, przedstawicieli ośrodków kultury, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, nauczycieli i KGW, OSP, stowarzyszeń, rolników, lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem gminy i obszaru PROWENT. Chcemy poznać Państwa potrzeby, opinie i oczekiwania oraz główne problemy obszaru, które wymagają wsparcia aby uwzględnić je w tworzonej LSR na lata 2021-2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych pozwolą zidentyfikować najważniejsze problemy i potrzeby oraz przygotować nową lokalną strategię rozwoju LGD na lata 2021-2027.

Program spotkania:

 1. Podsumowanie PROW 2014-2020
 2. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń najbliższego otoczenia / gminy, diagnoza
  obszaru.
 3. Prezentacja możliwości programowych (PROW i EFS+)
 4. Próba wyznaczenia kierunków przyszłej strategii (propozycje projektów, których realizację
  powinna uwzględniać nowopowstająca LSR).
 5. Podsumowanie spotkania oraz rekomendacje do nowej LSR.

 

Szanowni Państwo,

 

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań,
inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.
 

Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju, która 
opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej - odwoływać się będzie do lokalnych
uwarunkowań, zasobów i potrzeb.

W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne
w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania
organizowane będą na terenie każdej z gmin członkowskich
 i dotyczyły będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania
naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

PAŃSTWA GŁOS JEST BARDZO WAŻNY!

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 102 

Galeria zdjęć:


 • Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT zaprasza mieszkańców Gminy Przecław na spotkanie dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021-2027Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu