^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data powstania: 2019-09-30 15:42
Data modyfikacji: 2019-09-30 15:43

W oparciu o art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2018.2096 z późn.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu zawiadamia Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10 o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika bakterii grupy coli w ilości 5 jtk w 100 ml wody przy dopuszczalnej liczbie 0 jtk w 100 ml w próbce pobranej w dniu 23 września 2019 r. w Szkole Podstawowej Łączki Brzeskie 136 (Sprawozdanie z badań 43/N/PHK/2019 CZĄSTKOWE z dnia 25 września 2019 r.).

W toku postępowania strona zobowiązana jest zawiadamiać organ administracji o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania. Strony uprawnione są do czynnego uczestnictwa w sprawie, w tym do składania oświadczeń w toku sprawy, przedkładania dowodów oraz zapoznawania się z aktami sprawy w siedzibie organu.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 478Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Budżet Obywatelski

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu