^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podkarpackiego

Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podkarpackiego

Data powstania: 2020-03-18 22:08
Data modyfikacji: 2020-03-18 22:11

ZARZĄDZENIE Nr 55/2020
WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie

województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa podkarpackiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:

  • imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)

- organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa podkarpackiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

  • 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.
  • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie.
  • 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz na tablicy ogłoszeń Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
  • 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.
  • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa Łeniart

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 176Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Budżet Obywatelski

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu