Urząd Miejski w Przecławiu

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
 • Start|
 • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!

  W niedziele 24 stycznia o godzinie 14.00 w Domu Strażaka w Dobryninie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Celem zebrania było sprawozdanie z działalności jednostki w roku ubiegłym, przyjęcia planu działalności na rok 2016 oraz wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2016-2021. Otwarcia dokonał Prezes druh Piotr Najuch. Po przywitaniu przez prezesa członków OSP, MDP i wszystkich zaproszonych gości przystąpiono do referowania poszczególnych sprawozdań oraz planów na rok 2016. Głównymi celami w roku bieżącym są remont budynku remizy (centralne ogrzewanie) i remont kabiny samochodu JELCZ. Głos podczas dyskusji zabierali poszczególni goście: druh Zenon Krawczyk, druh Franciszek Augustyn, Burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin, Poseł na Sejm Zbigniew Chmielowiec, Radny Rady Powiatu Mieleckiego Mariusz Barnaś, oraz ks. Piotr Dymiński - wikariusz parafii Dobrynin. Pan Burmistrz Ryszard Wolanin wraz z posłem Zbigniewem Chmielowcem zgodnie stwierdzili, że należy dołożyć wszelkich starań, aby w przyszłym roku w remizie w Dobryninie podczas zebrania sprawozdawczego usiąść w sali już z ogrzewaniem centralnym. Po zakończeniu wystąpień gości na wniosek Komisji Rewizyjnej odbyło się głosowanie za udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi - wszyscy jednogłośnie byli za udzieleniem.
  Następnie odbyły się wybory nowego zarządu OSP w Dobryninie, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na zjazd Oddziału Gminnego oraz Przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego. Po głosowaniu poszczególne funkcje ukształtowały się następująco:

  Zarząd OSP Dobrynin: ·Najuch Piotr - Prezes
  Rusin Piotr - Naczelnik-Wiceprezes
  Wróbel Stanisław - Wiceprezes
  Sędłak Rafał - Z-ca Naczelnika
  Kurgan Zdzisław - Sekretarz
  Świątek Tomasz - Skarbnik
  Krawczyk Józef - Gospodarz I
  Najuch Władysław - Gospodarz II
  Ziomek Wiesław - Członek zarządu

  Komisja Rewizyjna: ·Kolis Roman - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Pleban Wiesław - Sekretarz
  Strzelczyk Michał - Członek

  Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego: ·Najuch Piotr
  Rusin Piotr
  Sędłak Rafał
  Kolis Roman

  Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego: ·Najuch Piotr
  Rusin Piotr

  Ostatnim punktem zebrania było wręczenie odznak,, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" oraz,, Za Wysługę Lat". Srebrną Odznakę,, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" otrzymali: Kolis Krzysztof, Kolis Aleksander, Łagowski Dominik, Augustyn Dorian, Najuch Kamil, Najuch Karol, Haracz Jakub, Wesołowski Jakub, Zięba Damian. Brązową Odznakę,, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" otrzymali: ·Haracz Jakub, Tęcza Patryk, Zawisza Rafał. Odznaczenia,, Za Wysługę Lat" otrzymali druhowie: Pleban Wiesław - 30 lat, Wróbel Stanisław - 20 lat, Najuch Piotr - 15 lat, Śpiewak Marcin - 5 lat, Najuch Władysław - 5 lat.

  Tekst i zdjęcia: OSP Dobrynin


  Galeria zdjęć:

  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dobrynin!  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze