Urząd Miejski w Przecławiu

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
 • Start|
 • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków

  19 lutego 2016 r. w Domu Strażaka w Kiełkowie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym podsumowano działalność OSP przez ustępujący zarząd oraz dokonano wyboru władz na kolejną kadencję. Zebranie otworzył prezes OSP dh Marcin Wieczerzak, który podkreślił, że kończąca się kadencja była czasem aktywnej i systematycznej pracy, zaangażowania członków OSP oraz udanej współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami. Głównym celem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności jednostki, sprawozdania finansowego, sprawozdania komisji rewizyjnej, przedstawienie planu działalności i planu finansowego, udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybory władz jednostki i komisji rewizyjnej, przedstawicieli do zarządu gminnego oraz delegatów na zjazd. Jednym z istotnych punktów zebrania było uhonorowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt i Chłopców, którzy w 2015 roku odnieśli sukcesy w zawodach gminnych i powiatowych. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. W zebraniu uczestniczyli Posłowie na Sejm PR Pani Krystyna Skowrońska, Pan Zbigniew Chmielowiec, Prezes ZOP ZOSP RP w Mielcu dh Franciszek Augustyn, Prezes ZOG ZOSP RP w Przecławiu dh Zenon Krawczyk, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mielcu bryg. Marek Matubowski, Burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin wraz z Zastępcą Januszem Dybskim, Radni Powiatowi Pan Mariusz Barnaś i Pani Renata Siembab, Pan Józef Markulis Sołtys, Pani Joanna Kwaśniowska – Radna Miejska, Ks. Marek Wójtowicz – Proboszcz, Pani Joanna Krzempek skarbnik Gminy, Pan Adam Chmura Prezes ZGK w Przecławiu oraz mł. kpt w st. spocz. Andrzej Gawryś Kierownik Sekcji Lotniskowej Straży Pożarnej PZL Mielec.

  Zarząd OSP Kiełków:

  dh Marcin Wieczerzak - Prezes OSP

  dh Marek Cieśla – Naczelnik OSP

  dh Józef Taraszka – Skarbnik

  dh Mirosław Zieliński – Gospodarz

  dh Dawid Kopera – Sekretarz

  Komisja Rewizyjna OSP Kiełków:

  dh Jerzy Buczek – Przewodniczący

  dh Paweł Żądło – Sekretarz

  dh Piotr Zdunikowski – Członek

   

  Tekst: OSP Kiełków


  Galeria zdjęć:

  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełków  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze