Urząd Miejski w Przecławiu

Zgłoszenie wprowadzenia stałej organizacji ruchu - likwidacja przejazdu kolejowego
 • Start|
 • Zgłoszenie wprowadzenia stałej organizacji ruchu - likwidacja przejazdu kolejowego

Zgłoszenie wprowadzenia stałej organizacji ruchu - likwidacja przejazdu kolejowego

  Likwidacja przejazdu kolejowego na drodze gminnej L000025 „Na Młynówkę" w m. Rzemień, gm. Przecław.

  Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 roku, poz. 784 ze zm.) oraz na podstawie decyzji z dnia 12.07.2022r. znak KM.7121.69.2022.MW wydanej przez Starostę Powiatu Mieleckiego dla ww. zadania jako jednostka wprowadzająca powiadamia się o planowanym wdrożeniu zmiany stałej organizacji ruchu drogi gminnej L-000025, dojazdowej (łącznika dróg gminnych) w m. Tuszyma, gm. Przecław, polegającej na likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego w km 302,798 -nr ewid. projektu KM.7120.1170.2022 - w dniu 30.11.2022r

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze