^
Jesteś tutaj: Strona główna / Żłobek Psotna Andzia

Żłobek Psotna Andzia

Data powstania: 2021-09-08 10:59
Data modyfikacji: 2021-09-08 10:59

Formularz:


Osoba: Grzegorz z Tuszymy

Temat: Żłobek "Psotna Andzia"

Pytanie: Witam! Czy mogę sie dowiedzieć kto jest aktualnie dyrektorem Żłobka Psotna Andzia? Z informacji o wyniku naboru na dyrektora żłobka z Biuletynu Informacji Publicznej wynika, ze zostala pani Ewelina Bogdan, natomiast na stronie UM Przeclaw czytam, ze dalej pani Katarzna Bajor plus jest dyrektorem w przedszkolu w Przecławiu? Drugie pytanie: Czy salowe pracujące w zlobku Psotna Andzia mają odpowiednie kwalifikacje wychowawcze do opieki nad dziecmi i czy mogą sie nimi zajmowac w zastępstwie opiekunek? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam?


 Odpowiedź:


Pytanie nr 1

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka „Psotna Andzia” w Przecławiu wybrano Panią Ewelinę Bogdan, która ostatecznie nie przyjęła propozycji zatrudnienia na stanowisku dyrektora żłobka.

W związku z powyższym powierzono Pani Katarzynie Bajor czasowe pełnienie obowiązków dyrektora żłobka w ograniczonym wymiarze zatrudnienia.

Z poważaniem, 

Sekretarz Janusz Krakowski

 

Pytanie nr 2

Zgodnie z art. 21 ust.1.   Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ) organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka. Na podstawie § 29 Rozdział III Regulaminu organizacyjnego  Samorządowego Żłobka  ,,Psotna Andzia ” w Przecławiu  do obowiązków pracowników żłobka należy:

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami żłobka: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez żłobek,

2) wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju,

3)  dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego,

4)  kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

Zaś według  § 30 pkt. 6 b Rozdziału III Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Żłobka ,,Psotna Andzia” w Przecławiu obowiązkiem salowej jest pomoc przy codziennych czynnościach pielęgnacyjnych i opiece nad wychowankami.

Powyższa Ustawa i  Regulamin Organizacyjny Samorządowego Żłobka ,, Psotna Andzia”  w Przecławiu  nie określa kwalifikacji jakie musi posiadać osoba do zajmowania stanowiska salowej w żłobku.

Informuję jednocześnie Szanownego Pana, że od początku funkcjonowania Żłobka ,,Psotna Andzia” w Przecławiu  nigdy żadna z salowych nie pełniła obowiązków  opiekunki dziecięcej w zastępstwie. Każda z salowych wywiązywała i wywiązuje się ze swoich przydzielonych obowiązków wynikających z powyższego Regulaminu.

Jednocześnie proszę Pana w przyszłości o podanie swoich danych osobowych, jeżeli Pan chce uzyskiwać dalsze informacje odnośnie organizacji pracy żłobka lub proszę o zgłoszenie się do Samorządowego Żłobka ,,Psotna Andzia” w Przecławiu   w celu wyjaśnienia jakichkolwiek zaistniałych wątpliwości związanych z organizacją pracy w placówce. 

Z poważaniem, 

p. o. Dyrektora Żłobka "Psotna Andzia"

Katarzyna Bajor

 

 

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 235Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu