^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zmienione zasady związane z obrotem trzoda chlewną

Zmienione zasady związane z obrotem trzoda chlewną

Data powstania: 2021-10-20 14:33
Data modyfikacji: 2021-10-20 14:33

 

W dniu 1 listopada br. wchodzą w życie zmienione zasady związane z obrotem trzodą chlewną i produktami od nich pozyskiwanymi, które wynikają z wprowadzonego we wszystkich krajach członkowskich UE nowego „Prawa o zdrowiu zwierząt" - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt. Rozporządzenie to wprowadza ważne zmiany, które są istotne dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w strefach objętych ograniczeniami. Jednym z rozporządzeń wykonawczych do ww. prawa ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605. Dodatkowe, nieobowiązkowe zasady bioasekuracji ustanawia załącznik II do rozporządzenia 2021/605. Nowe zasady bioasekuracji dotyczą:

  • ogrodzeń wokół co najmniej budynków, gdzie przebywają świnie, przechowywana jest pasza i ściółka oraz
  • posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego".

Wymogi te nie są obowiązkowe, jednakże dotyczą tych gospodarstw, które zamierzają umieszczać na rynku świnie i produkty pochodzące od świń, lub które przemieszczają świnie poza obręb obszarów objętych ograniczeniami z zastrzeżeniem zwierząt kierowanych do rzeźni. Innymi słowy, w przypadku ich niespełnienia, właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii nie wystawi świadectwa zdrowia dla świń kierowanych poza wspomniane obszary objęte ograniczeniami, wskazane w załączniku I rozporządzenia 2021/605. Ich graficzne odwzorowanie znajduje się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa

Przykładowy wzór Planu bezpieczeństwa biologicznego dla rolników niezatrudniających pracowników z zewnątrz (spoza członków zamieszkiwanego wspólnie gospodarstwa) w załączeniu.

Dodatkowe zasady bioasekuracji dotyczą rolników utrzymujących świnie z powiatów województwa podkarpackiego, w których ustanowione są obszary objęte ograniczeniami tj. powiatu mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, ropczycko- sędziszowskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, strzyżowskiego i jasielskiego. 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 138 

Galeria zdjęć:


  • Zmienione zasady związane z obrotem trzoda chlewnąPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu