^
Jesteś tutaj: Strona główna / Żywność dla potrzebujących

Żywność dla potrzebujących

Data powstania: 2020-12-11 10:28
Data modyfikacji: 2020-12-11 10:28

Zjawisko marnowania żywności to proces szkodliwy społecznie, ekonomicznie oraz ekologicznie i dotyczy każdego z nas. Problem ten generujemy wszyscy: zarówno rolnicy, producenci, dystrybutorzy, konsumenci jak i sprzedawcy. W Polsce marnuje się rocznie ok. 235 kg żywności na osobę* rocznie, co łącznie daje ok. 9 min ton. Taka ilość żywności pozwoliłaby przygotować 18 miliardów posiłków. Należy przeciwdziałać temu problemowi. Sieć sklepów Biedronka chce  wpływać na zmniejszenie ilości marnowanej żywności w Polsce. Sieć Biedronka już od 2016 roku rozwija program przekazywania niesprzedanych artykułów spożywczych.

Lokalnych Organizacje Pożytku Publicznego mają możliwość odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym. Należy wypełnić formularz na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłosić się w programie sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3. działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 212Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu