Urząd Miejski w Przecławiu

herb gminy
15 Maj 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2024 roku zadań publicznych

Informacje ogólne: Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ...

herb gminy
26 Wrzesień 2023

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...

herb gminy
18 Sierpień 2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2023 roku zadań ...

herb gminy
28 Wrzesień 2022

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...

herb gminy
01 Luty 2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2022 roku zadań ...

herb gminy
19 Listopad 2021

Nowe obowiązki NGO dot. zgłoszenia do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych ...

herb gminy
13 Wrzesień 2021

Konsultacje Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...

herb gminy
03 Marzec 2021
herb gminy
04 Wrzesień 2020

Konsultacje Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...

herb gminy
03 Kwiecień 2020

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Informujemy, że ze względu na wejście w życie 20 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 ...
zobacz więcej artykułów w archiwum kategorii