^
Jesteś tutaj: Strona główna / Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Data powstania: 2016-03-24 14:56
Data modyfikacji: 2016-03-24 14:56

Komu przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej:

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie ma możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy ze strony rodziny oraz w formie usług opiekuńczych.

Sekwencja działań w celu umieszczenia osoby w DPS:

 1. Osoba potrzebująca pomocy, członek rodziny lub osoba opiekująca się powinna zgłosić sytuację do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zameldowania. Tam należy złożyć pisemną prośbę o skierowanie do DPS.
 2. Ośrodek by zbadać sytuację wysyła pracownika socjalnego, by przeprowadzić wywiad środowiskowy.
 3. Niezbędnym warunkiem skierowania do domu pomocy społecznej jest pisemna zgoda/pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego na miejsce stałego zameldowania tej osoby.
 4. Pracownik socjalny zbiera dokumentację w celu umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej (w skrócie DPS). Wymagane dokumenty to:
 • Decyzja organu emerytalno – rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty / decyzja o przyznaniu zasiłku stałego;
 • Pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS i potrącanie odpowiedniej kwoty na ten cel przez organ emerytalno – rentowy lub ośrodek pomocy społecznej;
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia. Lekarz stwierdza konieczność sprawowania całodobowej opieki nad osobą potrzebującą pomocy;
 • Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się oraz rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłat (np. alimentacja na rzecz osoby potrzebującej pomocy)
 • Zaświadczenie lekarza uwzględniające profil domu.
 1. Wymagane dokumenty kompletowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym , to dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu ośrodka pomocy społecznej.
 2. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej skierowania do domu pomocy społecznej.
 3. Po ustaleniu wszystkich formalności i zebraniu dokumentacji MOPS wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej.

Koszty utrzymania mieszkańca w DPS to 70% jego świadczenia (niezależnie od tego, jakiej jest ono wysokości), pozostałe 30% przekazywane jest mieszkańcowi do jego własnej dyspozycji. Ewentualną pozostałą kwotę do zapłaty za utrzymanie w DPS uzupełniają kolejno: małżonek, wstępni przed zstępnymi i w ostatniej kolejności gmina.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 5258Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu