Urząd Miejski w Przecławiu

Rachunki bankowe
 • Start|
 • Rachunki bankowe

Rachunki bankowe

  Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  1)   rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu ( dochody i wydatki )

        19 9184 0004 2001 0000 0286 0001

        dokonuje się tu wszystkich wpłat m.in.:

  • wpływy z tytułu podatków – rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków

  transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych,

  • opłaty: z najmu i dzierżawy, za wieczyste użytkowanie, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, eksploatacyjna, za dzierżawę terenów łowieckich,
  • opłata skarbowa
  • darowizny
  • sprzedaż działek
  • wadium na sprzedaż działki
  • zwroty dotacji

  2)  wpłaty wadium, zabezpieczenie należnego wykonania umów:

         62 9184 0004 2001 0000 0286 0003

  3) dochody – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      Każdy podatnik posiada przypisany indywidualny rachunek bankowy, na który dokonuje  

      wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

     

  UWAGA!  Wpłaty prosimy dokonywać na konta indywidualne podane w pisemnych informacjach przesłanych do Państwa przez Urząd Miejski w Przecławiu.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze