^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zaświadczenia

Zaświadczenia

Data powstania: 2016-06-27 15:06
Data modyfikacji: 2016-06-27 15:07

Wydział Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Przecławiu, w zakresie spraw podatkowych, wydaje zaświadczenia:

 1. o stanie majątkowym,
 2. o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 3. stwierdzające okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców/teściów/prowadzonym osobiście,
 4. potwierdzenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Pobiera się opłatę skarbową w kwocie:

 1. od wydania zaświadczenia o stanie majątkowym – 17,00 zł,
 2. od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21,00 zł,
 3. za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5,00 zł,
 4. od wydania potwierdzenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej m.in. wydanie zaświadczenia w sprawach:

 1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych,
 3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 4. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 5. budownictwa mieszkaniowego.

Zaświadczenia wydawane są niezwłocznie na pisemny wniosek. W sprawach skomplikowanych termin wydania zaświadczenia może się wydłużyć maksymalnie do 7 dni. Wnioski można składać osobiście, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej, o ile jest ona wymagana.

Opłatę skarbową można uiścić w pokoju nr 16 urzędu (2. piętro) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu: 19 9184 0004 2001 0000 0286 0001

 

Dokumenty do pobrania


Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wniosek o potwiedzenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców/teściów/prowadzonym osobiście,

 
Autor: Ozimek Wojciech
 
Ilość wyświetleń: 9692Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu