^
Jesteś tutaj: Strona główna / Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica)”

Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica)”

Data powstania: 2020-12-18 13:48
Data modyfikacji: 2020-12-18 13:50

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy Przecław poprzez adaptację pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: nowy podmiot wsparty w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego


Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica)”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01127-6935-UM0911910/19 zawartą 8.05.2020r w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy Przecław poprzez adaptację pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne.

Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego– 1 szt.

W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 60 646,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1298 

Galeria zdjęć:


  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu