^
Jesteś tutaj: Strona główna / Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica)”

Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica)”

Data powstania: 2020-12-18 13:48
Data modyfikacji: 2020-12-18 13:50

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy Przecław poprzez adaptację pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: nowy podmiot wsparty w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego


Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica)”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01127-6935-UM0911910/19 zawartą 8.05.2020r w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy Przecław poprzez adaptację pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne.

Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego– 1 szt.

W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 60 646,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 798 

Galeria zdjęć:


  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu