Urząd Miejski w Przecławiu

herb gminy
18 Marzec 2020

Informacje dotyczące zmian w gminnym systemie gospodarowanie odpadami komunalnymi po zebraniach wiejskich

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przecław, Po przeprowadzonych końcem stycznia 2020 r. zebraniach wiejskich wszelkie Państwa uwagi skierowaliśmy do podmiotu odbierającego odpady komunalne ...

28 Grudzień 2018

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019

W dniu 27.12.2018 r. na sesji Rady Miejskiej w Przecławiu radni podjęli uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty ...

herb gminy
07 Grudzień 2017

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przecław

Burmistrz Przecławia informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Przecław obowiązywać będą nowe stawki opłaty za ...

herb gminy
08 Listopad 2017
herb gminy
03 Lipiec 2017

Uwaga, zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych!!

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2017 r. na terenie całej Polski ujednolicono zasady segregacji odpadów komunalnych, przez zmianę kolorystyki ...

herb gminy
25 Sierpień 2016

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław

Zmieniony został regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław. Jedną z najważniejszych zmian jest określenie częstotliwości wywozu nieczystości ...

herb gminy
29 Czerwiec 2016

Informacje dotyczące odpadów komunalnych z terenu Gminy Przecław

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław: Wykaz Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne w Gminie Przecław: z terenu nieruchomości zamieszkałych, z ...
zobacz więcej artykułów w archiwum kategorii