Urząd Miejski w Przecławiu

Projekt Cyfrowa Gmina
 • Start|
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt Cyfrowa Gmina

  Gmina Przecław realizuje projekt „Cyfrowa Gmina” na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4809/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-202 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JEST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie zdolności gminy Przecław w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa i pracy zdalnej.

  Wartość dofinansowania:

  Gmina na realizację projektu otrzymała grant w wysokości 360 420,00 zł.

  Opis projektu:

  Projekt zakłada:

  1. Zakup serwera z oprogramowaniem (1 szt.),
  2. Zakup 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym,
  3. Zakup oprogramowania biurowego Microsoft Office Home and Business z bezterminową licencją-40 szt,
  4. Migrację danych do nowego elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
  5. Szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  6. Szkolenie z obsługi oprogramowania serwerowego oraz usługi katalogowania,
  7. Diagnoza cyberbezpieczeństwa,
  8. Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall 1 szt.),
  9. Dostosowanie strony internetowej gminy do WCAG 2.1,
  10. Dostosowanie Biuletynu Informacji Publicznej do wymogów dostępności cyfrowej,
  11. Oprogramowanie do backupu serwera wraz z bezterminową licencją (5 szt.),
  12. Oprogramowanie do backupu stanowisk roboczych wraz z bezterminową licencją (60 szt.),
  13. Program antywirusowy wraz z roczną licencją (60 szt.).

  Poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkoleń, dostosowanie strony internetowej do WCAG 2.1 i BIP do wymogów dostępności cyfrowej zwiększyła się zdolność gminy w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa i pracy zdalnej. Tym samym projekt przyczyni się do osiągnięcia celu projektu Cyfrowa Gmina.

  Informacje o projekcie „Cyfrowa Gmina” dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu


  Galeria zdjęć:

  • Projekt Cyfrowa Gmina
  • Projekt Cyfrowa Gmina
  • Projekt Cyfrowa Gmina  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze