^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie, Gmina Przecław

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie, Gmina Przecław

Data powstania: 2020-06-16 12:39
Data modyfikacji: 2020-06-16 12:40

 

Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie, Gmina Przecław” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji i kompetencji w regionie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 24 w Samorządowym Przedszkolu w Przecławiu i o 21 w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Dobryninie w okresie od 01.09.2019r do 31.08.2020r poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, którym jest: zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. Realizacja celu głównego przyczyni się do zwiększenia w województwie podkarpackim odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do edukacji na tym poziomie pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi. Jednocześnie w wyniku wzrostu dostępności placówek wychowania przedszkolnego stworzona zostanie możliwość powrotu na rynek pracy osób, a w szczególności kobiet, które do tej pory zaangażowane były w opiekę nad dziećmi, w wyniku czego przedwcześnie opuszczały rynek pracy. Promowanie godzenia życia zawodowego i prywatnego będzie stanowiło wymierny efekt realizowanego zadania. 

W ramach realizacji projektu osiągnięty zostanie wskaźnik produktu:

  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 45 sztuki.

W ramach projektu realizowane są dwa zadania:

  1. Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Przecławiu
  2. Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Dobryninie

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu: 288 403,07 zł.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 259 562,76 zł i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł:

  • Ze środków europejskich w kwocie: 245 142,60 zł
  • Ze środków dotacji celowej w kwocie: 14 420,16 zł

Wkład własny Gminy Przecław wynosi: 28 840,31 zł.

W dniu 03.06.2020 roku gmina Przecław podpisała umowę Nr RPPK.09.01.00-18-0019/19-00 o  dofinansowanie Projektu RPPK.09.01.00-18-0019/19 Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie, Gmina Przecław.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1616Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu