^
Jesteś tutaj: Strona główna / Kościółek Św. Bernardyna

Kościółek Św. Bernardyna

Data powstania: 2021-12-01 11:31
Data modyfikacji: 2021-12-01 11:34

Operacja pn. „Odtworzenie wnętrza zabytkowej Kaplicy pw. Św. Bernardyna w Przecławiu-wykonanie i montaż ołtarza z tabernakulum” mająca na celu ochronę oraz ułatwienie mieszkańcom gminy Przecław dostępu do lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie i montaż ołtarza z tabernakulum w zabytkowej kaplicy p.w. Św. Bernardyna
w Przecławiu
wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

21.08.2020r. Parafia podpisała umowę o powierzenie grantu Nr LGD/1/2020/G-10 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. „Odtworzenie wnętrza zabytkowej Kaplicy pw. Św. Bernardyna w Przecławiu-wykonanie i montaż ołtarza z tabernakulum”  realizowanego przez Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną 30.09.2020r. podpisano Aneks Nr 1 do umowy o powierzenie grantu Nr LGD/1/2020/G-10.  Aneksem wydłużono termin realizacji projektu.

W ramach zadania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu została przyznana dotacja na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 15 538,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych). 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 820 

Galeria zdjęć:


  • Kościółek Św. Bernardyna
  • Kościółek Św. BernardynaPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu