Urząd Miejski w Przecławiu

Kościółek Św. Bernardyna
 • Start|
 • Kościółek Św. Bernardyna

Kościółek Św. Bernardyna

  Operacja pn. „Odtworzenie wnętrza zabytkowej Kaplicy pw. Św. Bernardyna w Przecławiu-wykonanie i montaż ołtarza z tabernakulum” mająca na celu ochronę oraz ułatwienie mieszkańcom gminy Przecław dostępu do lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie i montaż ołtarza z tabernakulum w zabytkowej kaplicy p.w. Św. Bernardyna
  w Przecławiu
  wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

  21.08.2020r. Parafia podpisała umowę o powierzenie grantu Nr LGD/1/2020/G-10 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. „Odtworzenie wnętrza zabytkowej Kaplicy pw. Św. Bernardyna w Przecławiu-wykonanie i montaż ołtarza z tabernakulum”  realizowanego przez Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania.

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną 30.09.2020r. podpisano Aneks Nr 1 do umowy o powierzenie grantu Nr LGD/1/2020/G-10.  Aneksem wydłużono termin realizacji projektu.

  W ramach zadania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu została przyznana dotacja na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 15 538,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych). 


  Galeria zdjęć:

  • Kościółek Św. Bernardyna
  • Kościółek Św. Bernardyna  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze