^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

Data powstania: 2020-02-14 11:28
Data modyfikacji: 2020-02-14 11:43
LP. Imię Nazwisko Numer wew. Opis stanowiska
URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU
1 Sekretariat   17/581 31 19 17/22767 10  
2 Sekretariat   17/ 581 31 16 FAX
3 Renata Siembab 17/ 227 67 19 Burmistrz
4 Grzegorz Skrzypek 17/ 227 67 20 Z-ca Burmistrza
5 Krystyna Kotula 17/ 227 67 35 Skarbnik Gminy
6 Janusz Krakowski 17/ 227 67 27 Sekretarz Gminy
7 Sabina Piecuch 17/ 227 67 36 Inspektor ochrony danych
8 Dariusz  Darłak 17/ 227 67 14 Informatyk
9 Krzysztof Olszewski 17/ 749 38 59 Obsługa Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych
10 Robert  Wójcik 17/ 227 67 26 Radca Prawny
11 Szymon Pasek 17/ 227 67 26 Radca Prawny
12 Monika Skowrońska-Ziomek 17/ 227 67 26 Przewodnicząca Rady Miejskiej
WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY
13 Renata Ozimek 17/ 749 38 56 Dyrektor wydziału, księgowość podatkowa i windykacja                               
14 Dominika Kujawska 17/ 227 67 42 Inspektor ds. ksiegowości podatkowej i windykacj
14 Bożena Dragan 17/ 227 67 34 Główny specjalista
15 Anna Łączak 17/ 227 67 50 Gospodarka odpadami
16 Klaudiusz Krasoń 17/ 227 67 43
17 Iwona Harla 17/ 227 67 41 Podatki, akcyza
18 Agnieszka Jurasz 17/ 227 67 41
19 Agnieszka Jemioło 17/ 227 67 33 Płace, księgowość budżetowa
20 Małgorzata Schab 17/ 227 67 30
21 Paulina Klich 17/ 227 67 32
22 Iwona Harla 17/ 227 67 42 Podatki
23 Marta Bogdan 17/ 227 67 31 Księgowość budżetowa
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO -ORGANIZACYJNY
24 Beata  Augustyn 17/ 227 67 39 Kadry
25 Katarzyna Kruk 17/ 227 67 40 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
26 Joanna Betlej 17/ 749 39 76 Dyrektor wydziału, Z-ca Kierownika USC, ewidencja ludności
27 Jerzy  Olejniczak 17/ 227 67 29(51) Archiwista
28 Magdalena Skrzypek 17/ 227 67 40 Z-ca Kierownika USC, działalność gospodarcza, dowody osobiste
29 Monika Knot-Krawczyk 17/ 227 67 13 Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja gminy
30 Sławomir Wesołowski 17/ 227 67 28 Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, wojskowość, OSP
WYDZIAŁ OŚWIATOWO-EKONOMICZNY
31 Anna Bogdan 17/ 227 67 15 Z-ca Dyrektora Oświaty
32 Danuta Kozioł 17/ 227 67 18 Główna Księgowa Jednostek Oświatowych
33 Marta Grabiec 17/ 227 67 38 Płace oświatowe
34 Jolanta Patyk 17/ 227 67 37
35 Elżbieta Kurgan - Piskor 17/ 227 67 17 Księgowość oświatowa
36 Joanna Malczyńska 17/ 227 67 18
37 Dorota Jemioło 17/ 227 67 16 Organizacja oświaty, sprawy uczniów
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
38 Grzegorz Wilaszek 17/ 227 67 23 Z-ca dyrektora                                          Drogownictwo, inwestycje
39 Dawid Pas 17/ 749 38 58 Zamówienia publiczne
40 Elżbieta Żelazny 17/ 227 67 25 Ochrona środowiska
41 Dorota Strzelczyk 17/ 227 67 12 Zamówienia publiczne, środki zewnętrzne
42 Bożena Klaus-Frańczak 17/ 227 67 24 Środki zewnętrzne
43 Rafał Niedzielski 17/ 227 67 22 Plany zagospodarowania przestrzennego
44 Marta Więch 17/ 227 67 21
45 Jadwiga Nowak-Dąbrowska 17/ 227 67 11 Gospodarka gruntami
46 Katarzyna Rzeszutek 17/ 749 39 75 Transport i ochrona środowiska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
47 Lucjan Łazarz 17/ 227 67 49 Kierownik
48 Monika Kopacz 17/ 227 67 48 Księgowa
49 Sławomir Sokołowski 17/ 227 67 47 Świadczenia rodzinne 
50 Marta Kielur-Stelmaszczyk 17/ 749 39 74
51 Ewelina Janeczek 17/ 227 67 46 Pracownicy socjalni 
52 Małgorzata Bełza-Miodunka 17/ 227 67 46
53 Bogusława Midura 17/ 227 67 45 Z-ca Kierownika 
54 Halina Błachowicz 17/ 749 38 60 Pracownicy socjalni 
55 Wioletta Stan 17/ 227 67 44
56 Małgorzata Zielińska 17/ 227 67 44
57 Elżbieta Broniewska 17/ 227 67 44
58 MOPS   17/ 227 67 59 FAX
 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 9806Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu