Urząd Miejski w Przecławiu

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław
 • Start|
 • Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

  LP. Imię Nazwisko Numer wew. Opis stanowiska
  URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU
  1 Sylwia  Bigoń 17/581 31 19 17/22767 10 Sekretariat
  2 Sylwia  Bigoń 17/ 581 31 16 FAX/Sekretariat
  3 Renata Siembab 17/ 227 67 19 Burmistrz
  4 Grzegorz Skrzypek 17/ 227 67 20 Z-ca Burmistrza
  5 Renata Koszyk 17/ 227 67 35 Skarbnik Gminy
  6 Janusz Krakowski 17/ 227 67 27 Sekretarz Gminy
  7 Sabina Piecuch 17/ 227 67 36 Inspektor ochrony danych
  8 Dariusz  Darłak 17/ 227 67 14 Informatyk
  9 Krzysztof Olszewski 17/ 749 38 59 Obsługa Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych
  10 Szymon Pasek 17/ 227 67 26 Radca Prawny
  11 Monika Skowrońska-Ziomek 17/ 227 67 26 Przewodnicząca Rady Miejskiej
  WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY
  12 Marta Bogdan 17/ 227 67 31 Dyrektor wydziału, księgowość podatkowa i windykacja                               
  13 Maria Dobosz 17/ 227 67 42 Ksiegowość podatkowa i windykacja
  14 Bożena Dragan 17/ 227 67 34 Główny specjalista
  15 Anna Łączak 17/ 227 67 50

  Księgowość, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i windykacja

  16 Anna Kukla 17/ 227 67 43 Gospodarka odpadami komunalnymi
  17

  Anna

  Igras-Leś

  17/ 227 67 41 Podatki, akcyza
  18 Elżbieta Tworek 17/ 227 67 41
  19 Agnieszka Jemioło 17/ 227 67 33 Płace, księgowość budżetowa
  20 Małgorzata Schab 17/ 227 67 30
  21 Paulina Klich 17/ 227 67 32
  22     17/ 227 67 30 Środki trwałe
  23 Iwona Harla 17/ 227 67 42 Podatki, akcyza
  WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO -ORGANIZACYJNY
  24 Joanna Betlej 17/ 749 39 76 Dyrektor Wydziału, Z-ca Kierownika USC, ewidencja ludności
  25 Katarzyna Kruk 17/ 227 67 40 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  26 Beata Augustyn 17/ 227 67 39 Kadry
  27 Katarzyna Bogdan 17/ 227 67 51 Archiwista
  28 Magdalena Skrzypek 17/ 227 67 40 Z-ca Kierownika USC, działalność gospodarcza, dowody osobiste
  29 Monika Knot-Krawczyk 17/ 227 67 13 Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja gminy
  30 Sławomir Wesołowski 17/ 227 67 28 Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, wojskowość, OSP
  WYDZIAŁ OŚWIATOWO-EKONOMICZNY
  31 Anna Bogdan 17/ 227 67 15 Z-ca Dyrektora Oświaty
  32 Danuta Kozioł 17/ 227 67 18 Główna Księgowa Jednostek Oświatowych
  33 Marta Grabiec 17/ 227 67 38 Płace oświatowe
  34 Jolanta Patyk 17/ 227 67 37
  35 Elżbieta Kurgan - Piskor 17/ 227 67 17 Księgowość oświatowa
  36 Joanna Malczyńska 17/ 749 38 56
  37 Dorota Jemioło 17/ 227 67 16 Organizacja oświaty, sprawy uczniów
  WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
  38 Grzegorz Wilaszek 17/ 227 67 23 Z-ca dyrektora                                          Drogownictwo, inwestycje
  39 Dawid Pas 17/ 749 38 58 Zamówienia publiczne
  40 Ewa Łagowska 17/ 227 67 25 Ochrona środowiska , warunki zabudowy
  41 Dorota Strzelczyk 17/ 227 67 12 Zamówienia publiczne
  42 Bożena Klaus-Frańczak 17/ 227 67 24 Środki zewnętrzne
  43 Rafał Niedzielski 17/ 227 67 22 Zagospodarowanie przestrzenne, warunki zabudowy
  44 Jadwiga Nowak-Dąbrowska 17/ 227 67 11 Gospodarka gruntami , podział nieruchmomości
  45 Katarzyna Rzeszutek 17/ 749 39 75 Gospodarka wodno-ściekowa,transport
  46 Barbara Niedzielska 17/ 749 38 57 Mienie komunalne
  47 Klaudiusz Krasoń 17/ 749 38 57 Opieka nad zwierzętami, wycinka drzew
  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  48 Lucjan Łazarz 17/ 227 67 49 Kierownik
  49 Monika Kopacz 17/ 227 67 48 Księgowa
  50 Sławomir Sokołowski 17/ 227 67 47 Świadczenia rodzinne 
  51 Marta Kielur-Stelmaszczyk 17/ 749 39 74
  52 Ewelina Janeczek 17/ 227 67 46 Pracownicy socjalni 
  53 Małgorzata Bełza-Miodunka 17/ 227 67 46
  54 Bogusława Midura 17/ 227 67 45 Z-ca Kierownika 
  55 Halina Błachowicz 17/ 749 38 60 Pracownicy socjalni 
  56 Wioletta Stan 17/ 227 67 44
  57 Małgorzata Zielińska 17/ 227 67 44
  58 Elżbieta Broniewska 17/ 227 67 44
  59 MOPS   17/ 227 67 59 FAX

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze