^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

Data powstania: 2020-02-14 11:28
Data modyfikacji: 2020-02-14 11:43
LP. Imię Nazwisko Numer wew. Opis stanowiska
URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU
1 Sekretariat   17/581 31 19 17/22767 10  
2 Sekretariat   17/ 581 31 16 FAX
3 Renata Siembab 17/ 227 67 19 Burmistrz
4 Grzegorz Skrzypek 17/ 227 67 20 Z-ca Burmistrza
5 Krystyna Kotula 17/ 227 67 35 Skarbnik Gminy
6 Janusz Krakowski 17/ 227 67 27 Sekretarz Gminy
7 Sabina Piecuch 17/ 227 67 36 Inspektor ochrony danych
8 Dariusz  Darłak 17/ 227 67 14 Informatyk
9 Krzysztof Olszewski 17/ 749 38 59 Obsługa Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych
10 Robert  Wójcik 17/ 227 67 26 Radca Prawny
11 Szymon Pasek 17/ 227 67 26 Radca Prawny
12 Monika Skowrońska-Ziomek 17/ 227 67 26 Przewodnicząca Rady Miejskiej
WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY
13 Renata Ozimek 17/ 749 38 56 Dyrektor wydziału, księgowość podatkowa i windykacja                               
14 Dominika Kujawska 17/ 227 67 42 Inspektor ds. ksiegowości podatkowej i windykacj
14 Bożena Dragan 17/ 227 67 34 Główny specjalista
15 Anna Łączak 17/ 227 67 50 Gospodarka odpadami
16 Klaudiusz Krasoń 17/ 227 67 43
17 Iwona Harla 17/ 227 67 41 Podatki, akcyza
18 Agnieszka Jurasz 17/ 227 67 41
19 Agnieszka Jemioło 17/ 227 67 33 Płace, księgowość budżetowa
20 Małgorzata Schab 17/ 227 67 30
21 Paulina Klich 17/ 227 67 32
22 Iwona Harla 17/ 227 67 42 Podatki
23 Marta Bogdan 17/ 227 67 31 Księgowość budżetowa
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO -ORGANIZACYJNY
24 Beata  Augustyn 17/ 227 67 39 Kadry
25 Katarzyna Kruk 17/ 227 67 40 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
26 Joanna Betlej 17/ 749 39 76 Dyrektor wydziału, Z-ca Kierownika USC, ewidencja ludności
27 Jerzy  Olejniczak 17/ 227 67 29(51) Archiwista
28 Magdalena Skrzypek 17/ 227 67 40 Z-ca Kierownika USC, działalność gospodarcza, dowody osobiste
29 Monika Knot-Krawczyk 17/ 227 67 13 Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja gminy
30 Sławomir Wesołowski 17/ 227 67 28 Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, wojskowość, OSP
WYDZIAŁ OŚWIATOWO-EKONOMICZNY
31 Anna Bogdan 17/ 227 67 15 Z-ca Dyrektora Oświaty
32 Danuta Kozioł 17/ 227 67 18 Główna Księgowa Jednostek Oświatowych
33 Marta Grabiec 17/ 227 67 38 Płace oświatowe
34 Jolanta Patyk 17/ 227 67 37
35 Elżbieta Kurgan - Piskor 17/ 227 67 17 Księgowość oświatowa
36 Joanna Malczyńska 17/ 227 67 18
37 Dorota Jemioło 17/ 227 67 16 Organizacja oświaty, sprawy uczniów
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
38 Grzegorz Wilaszek 17/ 227 67 23 Z-ca dyrektora                                          Drogownictwo, inwestycje
39 Dawid Pas 17/ 749 38 58 Zamówienia publiczne
40     17/ 227 67 25  
41 Dorota Strzelczyk 17/ 227 67 12 Zamówienia publiczne, środki zewnętrzne
42 Bożena Klaus-Frańczak 17/ 227 67 24 Środki zewnętrzne
43 Rafał Niedzielski 17/ 227 67 22 Plany zagospodarowania przestrzennego
44 Marta Więch 17/ 227 67 21
45 Jadwiga Nowak-Dąbrowska 17/ 227 67 11 Gospodarka gruntami
46 Katarzyna Rzeszutek 17/ 749 39 75 Transport i ochrona środowiska
47 Barbara Niedzielska 17/ 749 38 57  
48 Natalia  Lewandowska 17/ 749 38 57 Program Czyste Powietrze
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
49 Lucjan Łazarz 17/ 227 67 49 Kierownik
50 Monika Kopacz 17/ 227 67 48 Księgowa
51 Sławomir Sokołowski 17/ 227 67 47 Świadczenia rodzinne 
52 Marta Kielur-Stelmaszczyk 17/ 749 39 74
53 Ewelina Janeczek 17/ 227 67 46 Pracownicy socjalni 
54 Małgorzata Bełza-Miodunka 17/ 227 67 46
55 Bogusława Midura 17/ 227 67 45 Z-ca Kierownika 
56 Halina Błachowicz 17/ 749 38 60 Pracownicy socjalni 
57 Wioletta Stan 17/ 227 67 44
58 Małgorzata Zielińska 17/ 227 67 44
59 Elżbieta Broniewska 17/ 227 67 44
60 MOPS   17/ 227 67 59 FAX
 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 11093Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu