Urząd Miejski w Przecławiu

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław
 • Start|
 • Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

  URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU
  175813119 172276710
  Sekreteriat, Profil zaufany
  175813116
  Sekreteriat - FAX
  172276719
  Burmistrz
  172276720
  Zastępca Burmistrza
  172276735
  Skarbnik Gminy
  172276727
  Sekretarz Gminy
  172276736
  Inspektor Ochrony Danych
  172276714
  Informatyk
  177493859
  Obsługa Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych
  172276726
  Radca Prawny
  177493859
  Przewodnicząca Rady Miejskiej
  WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY
  172276731
  Dyrektor Wydziału
  172276734
  Środki trwałe, VAT
  177493977
  Księgowość podatkowa i windykacja
  172276750
  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i windykacja
  172276743
  Gospodarka odpadami komunalnymi
  172276742
  Podatki lokalne, akcyza
  172276741
  Podatki lokalne, akcyza
  172276742
  Podatki lokalne, akcyza
  172276741
  Podatki lokalne, akcyza
  177493977
  Podatki lokalne, akcyza
  172276732
  Płace, księgowość wydatków budżetowych
  172276733
  Płace, księgowość wydatków budżetowych
  172276730
  Księgowość dochodów budżetowych
  WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
  177493976
  Dyrektor Wydziału, Ewidencja ludności
  172276740
  Kierownik USC
  172276740
  Zastępca kierwonika USC, działalność gospodarcza, dowody osobiste
  172276739
  Kadry
  172276751
  Archiwista
  172276713
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja gminy
  172276728
  Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, OSP,obronność
  WYDZIAŁ OŚWIATOWO-EKONOMICZNY
  172276715
  Zastępca Dyrektor Wydziału, sprawy uczniów, organizacja pracy szkół ludności
  172276718
  Główna Księgowa Oświaty
  172276738
  Płace oświatowe
  172276737
  Płace oświatowe
  172276717
  Księgowość oświatowa
  177493856
  Księgowość oświatowa
  172276716
  Organizacja oświaty, sprawy uczniów, stypendia szkolne
  WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
  172276723
  Zastępca Dyrektor Wydziału, drogownictwo
  172276711
  Podział nieruchmomości, dzierżawa i sprzedaż gruntów
  177493975
  Gospodarka wodno-ściekowa,transport
  172276725
  Ochrona środowiska, warunki zabudowy
  177493858
  Zamówienia publiczne
  172276722
  Warunki zabudowy, zaświadczenia z planu miejscowego
  172276712
  Fundusz sołecki, zamówienia publiczne
  172276724
  Środki zewnętrzne
  177493857
  Wynajem lokali gminnych, opieka nad zwierzętami, wycinka drzew
  177493857
  Mienie komunalne, "czyste powietrze"
  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  172276749
  Kierownik MOPS
  172276745
  Zastępca Kierownika MOPS
  172276748
  Księgowość
  172276744
  Pracownik socjalny
  172276744
  Pracownik socjalny
  172276744
  Pracownik socjalny
  177493860
  Pracownik socjalny
  177493860
  Pracownik socjalny
  177493846
  Pracownik socjalny
  177493974
  Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny
  172276747
  Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze