^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

Data powstania: 2020-02-14 11:28
Data modyfikacji: 2020-02-14 11:43
LP. Imię Nazwisko Numer wew. Opis stanowiska
URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU
1 Sekretariat Krasoń Agnieszka Niedzielska Barbara  17/581 31 19 17/22767 10  
2 Sekretariat   17/ 581 31 16 FAX
3 Renata Siembab 17/ 227 67 10 Burmistrz
4 Grzegorz Skrzypek 17/ 227 67 20 Z-ca Burmistrza
5 Joanna Krzempek 17/ 227 67 35 Skarbnik Gminy
6 Janusz Krakowski 17/ 227 67 27 Sekretarz Gminy
7 Sabina Piecuch 17/ 227 67 36 Inspektor ochrony danych
8 Dariusz  Darłak 17/ 227 67 14 Informatyk
9 Krzysztof Olszewski 17/ 227 67 28 Obsługa Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych
10 Monika Skowrońska-Ziomek 17/ 227 67 26 Przewodnicząca Rady Miejskiej, Radca Prawny
WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY
11 Renata Ozimek 17/ 749 38 56 Dyrektor wydziału, księgowość podatkowa i windykacja                               
12 Dominika Kujawska 17/ 227 67 42 Inspektor ds. ksiegowości podatkowej i windykacj
13 Bożena Dragan 17/ 227 67 34 Główny specjalista
14 Anna Łączak 17/ 227 67 50 Gospodarka odpadami
15 Klaudiusz Krasoń 17/ 227 67 43
16 Małgorzata Taraszka 17/ 227 67 41 Podatki, akcyza
17 Agnieszka Jurasz 17/ 227 67 41
18 Agnieszka Jemioło 17/ 227 67 33 Płace, księgowość budżetowa
19 Aneta Furtak 17/ 227 67 33
20 Paulina Klich 17/ 227 67 32
21 Monika Więch 17/ 227 67 30 Środki trwałe
21 Marta Bogdan 17/ 227 67 31 Księgowość budżetowa
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO -ORGANIZACYJNY
22 Beata  Augustyn 17/ 227 67 39 Kadry
23 Katarzyna Kruk 17/ 227 67 40 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
24 Joanna Betlej 17/ 227 67 40 Dyrektor wydziału, Z-ca Kierownika USC, ewidencja ludności, dowody osobiste
25 Jerzy  Olejniczak 17/ 227 67 29 Archiwista
26 Magdalena Skrzypek 17/ 227 67 40 Z-ca Kierownika USC, działalność gospodarcza
27 Monika Knot-Krawczyk 17/ 227 67 13 Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja gminy
28 Sławomir Wesołowski 17/ 227 67 28 Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, wojskowość, OSP
WYDZIAŁ OŚWIATOWO-EKONOMICZNY
29 Anna Bogdan 17/ 227 67 15 Z-ca Dyrektora Oświaty
30 Danuta Kozioł 17/ 227 67 18 Główna Księgowa Jednostek Oświatowych
31 Marta Grabiec 17/ 227 67 38 Płace oświatowe
32 Jolanta Patyk 17/ 227 67 37
33 Elżbieta Kurgan - Piskor 17/ 227 67 17 Księgowość oświatowa
34 Joanna Malczyńska 17/ 227 67 18
35 Dorota Jemioło 17/ 227 67 16 Organizacja oświaty, sprawy uczniów
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
36 Grzegorz Wilaszek 17/ 227 67 23 Z-ca dyrektora                                          Drogownictwo, inwestycje
37 Dawid Pas 17/ 227 67 24 Zamówienia publiczne
38 Elżbieta Żelazny 17/ 227 67 25 Ochrona środowiska
39 Dorota Strzelczyk 17/ 227 67 12 Zamówienia publiczne, środki zewnętrzne
40 Bożena Klaus-Frańczak 17/ 227 67 24 Środki zewnętrzne
41 Jarosław Markulis 17/ 227 67 22 Plany zagospodarowania przestrzennego
42 Marta Więch 17/ 227 67 21
43 Jadwiga Nowak-Dąbrowska 17/ 227 67 11 Gospodarka gruntami
44 Katarzyna Rzeszutek 17/ 749 39 75 Transport i ochrona środowiska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
45 Lucjan Łazarz 17/ 227 67 49 Kierownik
46 Monika Kopacz 17/ 227 67 48 Księgowa
47 Sławomir Sokołowski 17/ 227 67 47 Świadczenia rodzinne 
48 Marta Kielur-Stelmaszczyk 17/ 749 39 74
49 Ewelina Janeczek 17/ 227 67 46 Pracownicy socjalni 
50 Małgorzata Bełza-Miodunka 17/ 227 67 46
51 Bogusława Midura 17/ 227 67 45 Z-ca Kierownika 
52 Halina Błachowicz 17/ 227 67 45 Pracownicy socjalni 
53 Wioletta Stan 17/ 227 67 44
54 Małgorzata Zielińska 17/ 227 67 44
55 Elżbieta Broniewska 17/ 227 67 44
56 MOPS   17/ 227 67 59 FAX
 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 718
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu