^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i MOPS Przecław

Data powstania: 2020-02-14 11:28
Data modyfikacji: 2020-02-14 11:43
LP. Imię Nazwisko Numer wew. Opis stanowiska
URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU
1 Sekretariat Krasoń Agnieszka Niedzielska Barbara  17/581 31 19 17/22767 10  
2 Sekretariat   17/ 581 31 16 FAX
3 Renata Siembab 17/ 227 67 10 Burmistrz
4 Grzegorz Skrzypek 17/ 227 67 20 Z-ca Burmistrza
5 Joanna Krzempek 17/ 227 67 35 Skarbnik Gminy
6 Janusz Krakowski 17/ 227 67 27 Sekretarz Gminy
7 Sabina Piecuch 17/ 227 67 36 Inspektor ochrony danych
8 Dariusz  Darłak 17/ 227 67 14 Informatyk
9 Krzysztof Olszewski 17/ 227 67 28 Obsługa Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych
10 Monika Skowrońska-Ziomek 17/ 227 67 26 Przewodnicząca Rady Miejskiej, Radca Prawny
WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY
11 Renata Ozimek 17/ 749 38 56 Dyrektor wydziału, księgowość podatkowa i windykacja                               
12 Dominika Kujawska 17/ 227 67 42 Inspektor ds. ksiegowości podatkowej i windykacj
13 Bożena Dragan 17/ 227 67 34 Główny specjalista
14 Anna Łączak 17/ 227 67 50 Gospodarka odpadami
15 Klaudiusz Krasoń 17/ 227 67 43
16 Małgorzata Taraszka 17/ 227 67 41 Podatki, akcyza
17 Agnieszka Jurasz 17/ 227 67 41
18 Agnieszka Jemioło 17/ 227 67 33 Płace, księgowość budżetowa
19 Aneta Furtak 17/ 227 67 33
20 Paulina Klich 17/ 227 67 32
21 Monika Więch 17/ 227 67 30 Środki trwałe
21 Marta Bogdan 17/ 227 67 31 Księgowość budżetowa
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO -ORGANIZACYJNY
22 Beata  Augustyn 17/ 227 67 39 Kadry
23 Katarzyna Kruk 17/ 227 67 40 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
24 Joanna Betlej 17/ 227 67 40 Dyrektor wydziału, Z-ca Kierownika USC, ewidencja ludności, dowody osobiste
25 Jerzy  Olejniczak 17/ 227 67 29 Archiwista
26 Magdalena Skrzypek 17/ 227 67 40 Z-ca Kierownika USC, działalność gospodarcza
27 Monika Knot-Krawczyk 17/ 227 67 13 Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja gminy
28 Sławomir Wesołowski 17/ 227 67 28 Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, wojskowość, OSP
WYDZIAŁ OŚWIATOWO-EKONOMICZNY
29 Anna Bogdan 17/ 227 67 15 Z-ca Dyrektora Oświaty
30 Danuta Kozioł 17/ 227 67 18 Główna Księgowa Jednostek Oświatowych
31 Marta Grabiec 17/ 227 67 38 Płace oświatowe
32 Jolanta Patyk 17/ 227 67 37
33 Elżbieta Kurgan - Piskor 17/ 227 67 17 Księgowość oświatowa
34 Joanna Malczyńska 17/ 227 67 18
35 Dorota Jemioło 17/ 227 67 16 Organizacja oświaty, sprawy uczniów
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
36 Grzegorz Wilaszek 17/ 227 67 23 Z-ca dyrektora                                          Drogownictwo, inwestycje
37 Dawid Pas 17/ 227 67 24 Zamówienia publiczne
38 Elżbieta Żelazny 17/ 227 67 25 Ochrona środowiska
39 Dorota Strzelczyk 17/ 227 67 12 Zamówienia publiczne, środki zewnętrzne
40 Bożena Klaus-Frańczak 17/ 227 67 24 Środki zewnętrzne
41 Jarosław Markulis 17/ 227 67 22 Plany zagospodarowania przestrzennego
42 Marta Więch 17/ 227 67 21
43 Jadwiga Nowak-Dąbrowska 17/ 227 67 11 Gospodarka gruntami
44 Katarzyna Rzeszutek 17/ 749 39 75 Transport i ochrona środowiska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
45 Lucjan Łazarz 17/ 227 67 49 Kierownik
46 Monika Kopacz 17/ 227 67 48 Księgowa
47 Sławomir Sokołowski 17/ 227 67 47 Świadczenia rodzinne 
48 Marta Kielur-Stelmaszczyk 17/ 749 39 74
49 Ewelina Janeczek 17/ 227 67 46 Pracownicy socjalni 
50 Małgorzata Bełza-Miodunka 17/ 227 67 46
51 Bogusława Midura 17/ 227 67 45 Z-ca Kierownika 
52 Halina Błachowicz 17/ 227 67 45 Pracownicy socjalni 
53 Wioletta Stan 17/ 227 67 44
54 Małgorzata Zielińska 17/ 227 67 44
55 Elżbieta Broniewska 17/ 227 67 44
56 MOPS   17/ 227 67 59 FAX
 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 1334Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu