Urząd Miejski w Przecławiu

Skład rady

Skład rady

  Rada Miejska w Przecławiu kadencja 2018-2023

   

  Skład Rady Miejskiej w Przecławiu

  1. Monika skowrońska-Ziomek - Przewodnicząca
  2. Paweł Furman - Wiceprzewodniczący
  3. Stanisław Moździoch - Wiceprzewodniczący
  4. Marek Kocoł
  5. Sławomir Feląg
  6. Zbigniew Jurek
  7. Anna Szlachetka
  8. Tadeusz Kudła
  9. Eugeniusz Pleban
  10. Piotr Rusin
  11. Karolina Ziółkowska
  12. Joanna Kwaśniowska
  13. Karol Białek
  14. Andrzej Wójcik
  15. Stanisław Leski

  Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Przecławiu

  1. Anna Szlachetka - Przewodnicząca
  2. Tadeusz Kudła - Zastępca Przewodniczącego
  3. Zbigniew Jurek
  4. Eugeniusz Pleban
  5. Karol Białek
  6. Joanna Kwaśniowska

  Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Przecławiu

  1. Zbigniew Jurek - Przewodniczący
  2. Sławomir Feląg - Zastępca Przewodniczącego
  3. Karolina Ziółkowska
  4. Marek Kocoł
  5. Stanisław Leski
  6. Piotr Rusin

  Komisja Budżetowo - Gospodarcza

  1. Marek Kocoł - Przewodniczący
  2. Karol Białek - Zastępca Przewodniczącego
  3. Joanna Kwaśniowska
  4. Stanisław Moździoch
  5. Paweł Furman
  6. Anna Szlachetka

  Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych

  1. Eugeniusz Pleban -  Przewodniczący
  2. Karolina Ziółkowska - Zastępca Przewodniczacego
  3. Sławomir Feląg
  4. Tadeusz Kudła
  5. Andrzej Wójcik
  6. Stanisław Leski

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze