Urząd Miejski w Przecławiu

MALUCH+

MALUCH+

  Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku „Psotna Andzia” w Przecławiu poprzez budowę placu zabaw oraz zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć, ul. Rynek 8, 39-320 Przecław”.

  25.06.2021r podpisana została umowa w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021 (Moduł 1b) pomiędzy gminą Przecław a Wojewodą Podkarpackim.

  Całkowita wartość zadania: 211 711,52 zł.

  Dofinasowanie z Budżetu Państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (Moduł 1 b): 169 369,21 zł.

  Zakres rzeczowy zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku „Psotna Andzia” w Przecławiu poprzez budowę placu zabaw oraz zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć” obejmował będzie:

  Zakup pomocy do prowadzenia zajęć:

  • Kącik piankowy -1 zestaw.
  • Kącik manipulacyjno- sensoryczny- staw- 1 szt.
  • Dywan narożny -2 szt.
  • Bujak- 2 szt.
  • Poduszka do bujaka -2 szt.
  • Lustro malucha -2 szt.
  • Aplikacje do lustra malucha -1 szt.
  • Drążek sensoryczny prosty -1 szt.
  • Drążek sensoryczny zygzak -1 szt.
  • Ścianka manipulacyjno-sensoryczna /łąka ze ślimakiem/-1 szt.
  • Labirynt manipulacyjny-1 szt.
  • Pudełko małego odkrywcy-1 szt.
  • Ścianka manipulacyjna-1 szt.
  • Aktywny stoliczek-1 szt.
  • Sześcian z labiryntem-1 szt.
  • Edukacyjny stolik malucha-1 szt.
  • Auto sensoryczne-1 szt.

  Zakup wyposażenia żłobka:

  • Szafka ze stali nierdzewnej -2 szt.
  • Wózek dla 4 dzieci - 2 szt.

  Budowę placu zabaw:

  • Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
  • Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod projektowany plac zabaw
  • Wyposażenie placu zabaw
  • Pozostałe obiekty małej architektury
  • Ogrodzenie
  • Wykonanie chodnika

  W ramach zadania przy Samorządowym Żłobku „Psotna Andzia” w Przecławiu powstanie nowy plac zabaw o wymiarach 12,00 x 10m o nawierzchni poliuretanowej. Plac zabaw wyposażony zostanie w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, 2 ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci oraz tablice informacyjną. Wokół placu zabaw wykonane zostanie ogrodzenie panelowe metalowe, ocynkowane i malowane proszkowo. Do placu zabaw wykonany zostanie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. 

  Zadanie przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku „Psotna Andzia” w Przecławiu  o 6 miejsc przez co realizacja projektu istotnie wpłynie na zwiększenie dostępności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Przecław.

  W chwili obecnej trwa procedura przetargowa.

  Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Samorządowy Żłobek „Psotna Andzia” w Przecławiu, ul. Rynek 8, 39-320 Przecław - zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021r. w ramach Programu Maluch+ 50 miejsc opieki- działające od 01.02.2021r”.

  01.07.2021r podpisana została umowa w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021 (Moduł 2) pomiędzy gminą Przecław a Wojewodą Podkarpackim.

  Całkowita wartość zadania: 862 097,00 zł.

  Dofinasowanie z Budżetu Państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (Moduł 2): 44 000,00 zł.

   

   

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze