^
Jesteś tutaj: Strona główna / Sołectwo Rzemień

Sołectwo Rzemień

Data powstania: 2015-08-19 13:40
Data modyfikacji: 2015-08-19 13:41

Sołectwo Rzemień

Data powstania: 2015-08-19 13:40
Data modyfikacji: 2015-08-19 13:41

Prowadzone na tym terenie badania archeologiczne potwierdziły istnienie w Rzemieniu cmentarzyska z okresu kultury łużyckiej (1200-1300 r. p.n.e.).

Za protoplastę wsi o nazwie Rzemień należy uznać niewielką osadę Grodzę, wzmiankowaną w 1536 r. , w której  mieszkało sześciu zagrodników. Rejestry poborowe z 1581 i 1591 r. wymieniają wieś Rzemień jako na­leżącą do parafii Rzochów. Zatem Rzemień utworzyły trzy osady Grodza, Zazamcze i Rzemień, które z czasem utworzyły jedną wioskę.

Wieś położona była na szlaku prowadzącym od Sandomierza do Karpat i na Węgry, od tego traktu odłączał się szlak handlowy zw. „gościńcem na Ruś”. Przez sze­reg stuleci podmokłe tereny wokół Rzemienia nie sprzyjały osadnictwu. Lokowanie wsi na bagnistym terenie sprawiało trudności, jednak osada rozwijała się i w 1616 r. była już zorganizowaną wsią. W 1629 r. wieś miała 8 zagrodników, młyn i tartak.

Rzemień posiadali kolejno: Tarnowscy, Mieleccy, Lubomirscy, Sanguszkowie oraz Reyowie z Przecławia.

Od 1913 r. w Rzemieniu funkcjonowała szkoła podstawowa (elementarna), a pierwszym nauczycielem był Konstanty Popiel z Rzochowa. Lekcje prowadzono w zamku Szaszkiewiczów aż do czasu wybudowania budynku dla szkoły (1923 r.). Grunty pod budowę  i drewno na budowę szkoły i budynku straży pożarnej ufundowali Szaszkiewiczowie, którzy  przez długie lata patronowali tym instytucjom, wspomagając je finansowo. Hrabina Szaszkiewiczowa była założycielką Koła Gospodyń Wiejskich. Uczestniczyła w zebraniach, organizowała kursy przetworów, uprawy lnu i konopi, uprawy ogródków warzywnych, sadow­nictwa i hodowli drobiu. Wspólnie organizowano „Opłatek”, ’’Święcone”, „Jasełka” oraz przedstawienia teatralne.

Podczas II wojny światowej Niemcy założyli w Rzemie­niu w 1941 r. obóz zagłady, który był filią obozu w Pustkowie. Zlokalizowano go za cegielnią, w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się pamiątkowy obelisk. Teren obozu ogrodzony był drutem kolczastym, a w jego narożach stały wieże wartownicze. Więź­niowie dostarczani byli z obozu w Pustkowie (odwożono ich z powrotem, gdy nie byli już zdolni do pracy przy wydobywa­niu torfu i żwiru z Wisłoki). Obóz zlikwidowano w czerwcu 1944 r. - miesiąc przed wyzwoleniem.

W 1947 r. do Rzemienia przeniesiono z Babicy k. Rzeszo­wa żeńskie Liceum Gospodarstwa Wiejskiego, które po róż­nych przeobrażeniach przekształcono w 1979 r. w Zespół Szkół Rolniczych, któremu w 1997 r. nadano imię prof. dr. Władysła­wa Szafera. Dzisiaj jest to Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu.

Na terenie wioski znajduje się kilkanaście kapliczek i krzy­ży przydrożnych jeszcze z XIX w., stawianych zazwyczaj na szczególne intencje. Jednak okoliczności powstania tych najstarszych nie są znane.

 W codziennym życiu szczególne miejsce zajmują zabytki z przeszłości zgromadzone w przypałacowym parku.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 5580Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu