Urząd Miejski w Przecławiu

Struktura urzędu
 • Start|
 • Struktura urzędu

Struktura urzędu

  W Urzędzie występują następujące stanowiska kierownicze:
  1) Burmistrz (B),
  2) Zastępca Burmistrza (ZB) – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju (DIR),
  3) Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ( ZDIR ),
  4) Sekretarz Gminy (S) – Dyrektor Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego (DOE),
  5) Zastępca Dyrektora Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego (ZDOE),
  6) Skarbnik Gminy (SG),
  7) Dyrektor Wydziału Finansowo – Podatkowego (DFP),
  8) Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowo – Podatkowego (ZDFP)
  9) Dyrektor Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego (DAO),
  10)Główny księgowy jednostek oświatowych (GKO),
  11)Audytor wewnętrzny (AW),
  12)Inspektor Ochrony Danych Osobowych ( IODO).

  W skład Urzędu wchodzą:
  1) wydziały:
  a) Wydział Administracyjno - Organizacyjny (AO),
  b) Wydział Finansowo – Podatkowy ( FP ),
  c) Wydział Infrastruktury i Rozwoju (IR),
  d) Wydział Oświatowo - Ekonomiczny (OE),
  2) samodzielne stanowiska pracy:
  a) Audytor Wewnętrzny (AW),
  b) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (POI),
  c) Inspektor ochrony danych ( IOD ),
  d) ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych( BR),
  e) ds. informatyki (administrator systemów informatycznych) (I),


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Goniec Przecławski

  Unia Europejska

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze