Urząd Miejski w Przecławiu

Granty PPGR

Granty PPGR

  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

  Gmina Przecław w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” pozyskała grant wysokości 138 600,00 zł na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Wartość projektu wynosi 138 600,00 zł. Dofinansowanie obejmuje 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Cel projektu:

  Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

  Planowane efekty:

  W ramach Projektu wsparciem zostaną objęte 44 osoby.

  W ramach Projektu zakupionych zostanie 44 laptopy oraz 44 szt. oprogramowania.

  Gmina Przecław podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i dotyczy realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze