Urząd Miejski w Przecławiu

Dostępność

Dostępność

  Dane kontaktowe Koordynatora ds. dostępności

  Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

  Funkcję koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Przecławiu pełni Pan Dawid Pas, powołany na to stanowisko Zarządzeniem Burmistrza Przecławia Nr 136.2020 z dnia 30 września 2020 r.

  Podstawa prawna

  Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Przecławiu było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.

   Zadania koordynatora ds. dostępności

   Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy:

  1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przecławiu;

  2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Przecławiu;

  3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Przecławiu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Dane kontaktowe

  Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Przecławiu – Dawid Pas

  adres do korespondencji: ul. Kilińskiego 7, 39- 320 Przecław

  telefon: 17 749 38 58

  e-mail:  dpas@przeclaw.org

  Zespół ds. dostępności

  Ponadto w Urzędzie Miejskim w Przecławiu powołano Zarządzeniem Burmistrza Przecławia Nr 143.2020 z dnia 22 października 2020 r.- Zespół ds. dostępności, który ma za zadanie wspierać Koordynatora w realizacji ww. zadań.

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze